Leuvenaars bepalen mee locaties buurthoppinpunten

03 Oktober 2019

Leuvenaars bepalen mee locaties buurthoppinpunten

"Door aan de Leuvenaars zelf te vragen waar zij een buurthoppinpunt zinvol vinden, willen we allerlei vormen van deelmobiliteit zoals deelfietsen, -bakfietsen en -wagens, heel toegankelijk maken voor iedereen in deze stad. De hoppinpunten zijn een belangrijke stap in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Leuven en dragen bij aan een aangename en bereikbare stad."

De komende drie jaar komen er, verspreid over Leuven, vijftig hoppinpunten. Dit zijn locaties waar je verschillende vormen van deelmobiliteit zoals een deelbakfiets en een deelwagen vindt. De hele maand oktober kunnen Leuvenaars op www.leuvenmaakhetmee.be aangeven waar zij een buurthoppinpunt wensen en welke vervoersmiddelen op die locatie volgens hen belangrijk zijn. De stad gaat vervolgens in overleg met de buurt voor de concrete uitwerking.

Er komen verschillende types hoppinpunten in Leuven. De grootste hoppinpunten zijn echte vervoersknooppunten, bijvoorbeeld aan het station, waar veel mensen vertrekken en aankomen en een waaier aan vervoeropties beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er kleinere hoppinpunten of 'buurthoppinpunten'. Via een participatietraject wil de stad Leuvense buurten de kans geven om dichtbij huis verschillende mobiliteitsdiensten beschikbaar te hebben.

Op www.leuvenmaakhetmee.be kunnen inwoners de hele maand oktober aangeven waar ze een buurthoppinpunt wensen en welke vervoersmiddelen ze daar wensen. De stad bekijkt vervolgens alle voorstellen en maakt een selectie van een tiental locaties. Aan de indieners van een geselecteerde locatie, zal gevraagd worden om hun idee zo goed mogelijk uit te werken samen met de buurt. De stad organiseert vervolgens een buurtoverleg en zorgt in de loop van 2021 voor de beste invulling van de gekozen hoppinpunten.

Schepen van mobiliteit David Dessers licht toe: "Door aan de Leuvenaars zelf te vragen waar zij een buurthoppinpunt zinvol vinden, willen we allerlei vormen van deelmobiliteit zoals deelfietsen, -bakfietsen en -wagens, heel toegankelijk maken voor iedereen in deze stad. De hoppinpunten zijn een belangrijke stap in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Leuven en dragen bij aan een aangename en bereikbare stad."

50 hoppinpunten

Leuven mikt in totaal op vijftig hoppinpunten. Eind augustus werden de eerste negen locaties bekendgemaakt. Het gaat onder meer over de stations van Leuven, Heverlee en Wijgmaal, de Tiensepoort en het de Becker Remyplein. Bij de bepaling van deze locaties keek de stad naar factoren als de aanwezigheid van een station, een bushalte, een randparking en deelwagens. Daarnaast hield het stadsbestuur rekening met suggesties van Leuvenaars op het Maak het mee-festival van 12 mei 2019.

De stad Leuven ontvangt voor de realisatie van deze hoppinpunten een Europese subsidie van 516.721 euro als Interreg-project.