Breng standbeeld Léon Schreurs en WO1 weer tot leven in de stad

02 Mei 2014

Groen vraagt dat aan het standbeeld van Léon Schreurs, "de laatste verdediger van Leuven", opnieuw een bord wordt geplaatst dat uitlegt wie de persoon is die op dat standbeeld wordt uitgebeeld. Zo kan de geschiedenis van Leuven tijdens de Eerste Wereldoorlog terug een beetje levend gemaakt worden. En dat kan ook op andere plekken in de stad. Leuven maakt zich klaar voor allerlei grote activiteiten om de Eerste Wereldoorlog te herdenken, en dat is een goede zaak. Die oorlog is nog erg aanwezig in de stad, maar vaak op een verborgen manier. Het zou interessant en nuttig zijn dat bewoners en bezoekers van de stad zelf ook die geschiedenis kunnen leren kennen aan de hand van plekken die van belang waren tijdens WO1. Een van die belangrijke plekken is de Tiensepoort. Daar sneuvelde Léon Schreurs, "de laatste verdediger van Leuven". Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Op 19 augustus 1914 sneuvelde soldaat Léon Schreurs, afkomstig van Schaarbeek, toen hij van achter een postbus bij het octrooihuisje aan de Tiensepoort de Duitse soldaten opwachtte. Als eerbetoon werd een van de vesten naar hem genoemd, en kwam er ook een standbeeld (oorspronkelijk aan de Tiensepoort, nu op de Schreursvest). Dat standbeeld staat er nu erg anoniem bij. Het begeleidende naambord werd niet heropgebouwd, en ook nu is er nog steeds geen enkele aanduiding over de persoon op het monument. Het zou, zeker in dit jaar, nuttig zijn om aan voorbijgangers uit te leggen wie Schreurs was, zodat de geschiedenis van deze plek weer zichtbaar kan worden. Wij hebben symbolisch zelf een informatiebordje aangebracht, en we vragen dat het stadsbestuur snel een initiatief neemt om hier een blijvend bord aan te brengen, ten laatste tegen 19 augustus 2014."

Tie Roefs (provincieraadslid): "Er zijn ? buiten de gekende vernielde gebouwen als de Universiteitsbibliotheek ? nog heel wat plekken die een rol speelden in de Eerste Wereldoorlog. Het zou goed zijn om voor bezoekers en bewoners van Leuven ook hun geschiedenis weer levend te maken door bv. aangepaste informatieborden. Dat zou een zeer nuttige aanvulling kunnen zijn op de verschillende grote activiteiten die al worden voorzien later dit jaar. Ze kunnen onder meer dienst doen voor wandelingen door het Leuven van WO1. Er kan een parcours gemaakt worden vergelijkbaar met 'WetenStappen', met informatieborden op verschillende locaties die te maken hebben met WO1."

(Zie ook: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/214969 )

Toon Toelen en Tie Roefs