Breng stadslandbouw in beeld op de jaarmarkt

26 Augustus 2016

De jaarlijkse 'beestenmarkt' is aan vernieuwing toe  Groen stelt voor om de jaarmarkt, gekend als de 'beestenmarkt', op een nieuwe manier in te vullen, zodat hedendaagse stadslandbouw meer in beeld komt. Daardoor kan de jaarmarkt een onderdeel worden van het project van een klimaatneutraal Leuven.

Op maandag 5 september vindt in onze stad de 67ste editie plaats van de Jaarmarkt. Naar aloude traditie kun je op en rond het Sint-Jacobsplein terecht voor de jaarlijkse Veeprijskamp en 'beestenmarkt'. Groen vindt het heel belangrijk dat er jaarlijks een evenement bestaat waarop Leuvenaars kunnen kennis maken met de landbouw van bij ons. Maar de 'beestenmarkt' is toe aan een versterking en zou ook alle nieuwe vormen van stadslandbouw, die opgang maken in Leuven, in de kijker kunnen zetten.

Het is belangrijk dat een stad die klimaatneutraal wil worden er alles aan doet om de lokale landbouw in al zijn diversiteit in de kijker te plaatsen en te promoten. Als je weet dat in ons land 25 procent van de emissies van broeikasgassen wordt toegeschreven aan de voedselketen (productie, transport, distributie, afval), dan is het duidelijk dat lokale en seizoensgebonden voeding een belangrijke hefboom kan vormen om de stad te verduurzamen.

David Dessers (gemeenteraadslid): "We stellen vast dat nieuwe vormen van landbouw hun opgang maken in onze stad en dat de interesse voor lokale, seizoensgebonden voeding toeneemt. Leuven kent meerdere zelfoogstboerderijen, waar honderden gezinnen participeren in de oogst van hun eigen voeding. Er zijn minstens zestien collectieve moestuinen op het grondgebied van de stad. Honderden Leuvense gezinnen zijn aangesloten bij een voedselteam en nemen zo rechtstreeks producten af van boeren uit de regio. Scholen en verenigingen slaan aan het tuinieren en zorgen dat er aan educatie wordt gedaan rond voedselproductie. Al die hedendaagse vormen van stadslandbouw werken complementair met de tientallen gangbare landbouwbedrijven die onze stad rijk is en waarvan we het belang ook willen onderstrepen... Ook in de culinaire wereld wordt er steeds meer gewerkt met lokale en streekproducten. Dit zou allemaal deel kunnen uitmaken van een aantrekkelijk belevingsevenement dat draait rond de lokale landbouw van vandaag en morgen."

De groene fractie zal daarom tijdens de gemeenteraad van maandag 29 augustus voorstellen om werk te maken van zo'n vernieuwing en versterking van de Leuvense 'beestenmarkt', onder meer door nieuwe partners te betrekken en een duidelijkere link te maken met het project 'Leuven Klimaatneutraal 2030'.

David Dessers, gemeenteraadslid

 

Foto: By Elina Mark - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16751183