Bouwmateriaal te geef

20 Augustus 2021

Bouwmateriaal te geef

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) renoveert momenteel drie studio’s in de Fonteinstraat. Het AGSL streeft ernaar om zoveel mogelijk bouwmaterialen te recupereren in de nieuwe studio’s. Materialen zoals tegels en lavabo’s waarvoor echter geen plek is in de vernieuwde studio’s, biedt het AGSL nu gratis aan aan (jeugd)verenigingen. Met deze toepassing van urban mining draagt AGSL bij aan Leuvense circulaire strategie. In de Fonteinstraat in Leuven staat een appartementencomplex uit omstreeks 1970 met drie studio’s die niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen voldoen. De studio’s zijn toe aan een grondige renovatie. Het AGSL, eigenaar van deze studio’s, renoveert deze woningen momenteel zo duurzaam en circulair mogelijk. Het renovatieproject kreeg de naam Circu l’air, omdat het gaat om een renovatie op grote hoogte. Stadsontginning, of in het Engels urban mining, betekent dat waardevolle materialen uit gebouwen bij de renovatie of afbraak ervan, gerecupereerd worden. Het gaat dan vaak over hout en metaal maar ook tegels, gootstenen en deuren. "Urban mining past binnen onze ambitie om van Leuven dé circulaire stad van de toekomst te maken. Een van de belangrijkste pijlers in onze circulaire strategie is dat we de materialen en grondstoffen die in onze stad beschikbaar zijn, hier willen houden en willen hergebruiken. We moeten de stad beschouwen als dé belangrijkste bron aan grondstoffen en materialen. Zo voorkomen we dat we nieuwe grondstoffen moeten ontginnen”, licht voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe. "We recupereren zoveel mogelijk waardevolle materialen bij de renovatie van deze studio's. Materialen die we zelf niet meer kunnen gebruiken, bieden we nu aan aan jeugdverenigingen. Hopelijk kunnen zij er hun voordeel mee doen." - Lies Corneillie Voor alle materialen die het AGSL kan recupereren en zelf niet nodig heeft, zoekt ze nieuwe eigenaars. Hiervoor werkt het AGSL samen met de Materialenbank Leuven aan de Vaart en Atelier Circuler. Lies Corneillie: "De Materialenbank en Atelier Circuler kregen als eerste de kans om materiaal op te halen uit de studio’s. Maar er zijn nog veel bruikbare materialen over. Het AGSL biedt dit materiaal nu gratis aan en we hopen dat jeugdverenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen." Een overzicht van het gerecupereerde materiaal vind je op de website en de Facebookpagina van het AGSL. Het AGSL ondertekende in 2019 de Green Deal Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair en kon hierdoor de circulaire renovatie van de studio’s als pilootproject inbrengen zowel in de Green Deal als in het internationale Interreg-project Facilitating the circulation of reclaimed building elements. Voor de renovatie van de studio’s werkt het AGSL samen met KPW architecten uit Leuven. Ook in toekomstige renovatieprojecten zal het AGSL de principes van circulair (ver)bouwen zoveel mogelijk proberen toe te passen.