Betonstop ook in Leuven verankeren

14 Juli 2017

Op 16 juli loopt het openbaar onderzoek af voor het nieuwe ruimtelijk structuurplan van Leuven. Groen is voorstander van het verankeren van het principe van 'ruimteneutraliteit' in het nieuwe ruimtelijk structuurplan. Daarmee kan de stad zelf de door Vlaanderen gevraagde betonstop in praktijk omzetten. De Vlaamse regering wil een zogenaamde betonstop tegen 2040. Tegen dan zou men niet meer mogen bouwen in de open ruimte, alleen nog maar in al ingenomen ruimte. Het werd tijd? Wat ons betreft mag het ook best al een heel stuk eerder dan 2040. Op dit moment nemen we in Vlaanderen tussen de vijf en de zes hectare per dag in aan open ruimte voor meer woningen. Als we tegen dat tempo verdergaan, valt er nauwelijks nog iets te redden tegen 2040?

Op 16 juli loopt het openbaar onderzoek af voor het nieuwe ruimtelijk structuurplan van Leuven. Kiest Leuven al voor een betonstop? Min of meer. In het plan staat dat het mogelijk moet zijn de verwachte toename aan wooneenheden op te vangen binnen de voorziene ruimte. Dat is op zich al een goede intentie, maar het lijkt ons nuttig dat principe nog sterker te verankeren. Het ruimtelijk structuurplan zou voor de volgende jaren naast een visie op de gewenste ruimtelijke structuur immers ook een sterk afwegingskader moeten aanbieden voor het nemen van ruimtelijke beslissingen.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "In Gent stelt men voor in de nieuwe structuurvisie het principe van 'ruimteneutraliteit' op te nemen. Dat betekent dat er per saldo geen bijkomende harde bestemmingen meer mogen aangesproken worden om de ruimtevragen op te vangen. Alle vragen moeten binnen de bestaande harde bestemmingen een antwoord krijgen.* Doel is te komen tot een globale standstill. Als men toch een zachte bestemming omzet naar een harde, moet dat gecompenseerd worden door elders een harde om te vormen tot een zachte. Dat principe vinden we op dit moment nog niet zo duidelijk in het Leuvense plan. Het interessante van de Gentse aanpak is dat men een nulmeting uitwerkt, zodat men in de toekomst de ruimteneutraliteit ook echt kan bewaken. Net als in Gent willen wij dat die neutraliteit wordt verbonden met (minstens) een verhardingsstop. De nulmeting zou ook in kaart moeten brengen hoeveel oppervlakte van ons grondgebied effectief verhard is. Op basis daarvan moet er dan een beleid komen dat systematisch waar mogelijk werkt aan ontharding. Zo kan er meer water in de bodem sijpelen en kunnen we de stad beter wapenen tegen de klimaatverandering."

Toon Toelen

 

Info