Betaalbare en gezonde maaltijden op school in de strijd tegen kinderarmoede

22 Oktober 2016

Groen vraagt nieuwe initiatieven van de stad om ervoor te zorgen dat meer kinderen op school een gezonde en betaalbare warme maaltijd kunnen krijgen. Dat kan een belangrijke stap zijn in de strijd tegen kinderarmoede, die ook in Leuven aanzienlijk is. Op 17 oktober was het de Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede. Het tegengaan van kinderarmoede blijft een grote uitdaging. 1 op 10 kinderen in Vlaanderen groeit op in een kansarm gezin. Volgens de scoort Leuven relatief hoog in vergelijking met heel wat andere gemeenten: 17,7% van de kinderen geboren in 2015 deed dat in een kansarm gezin. Dat cijfer is de voorbije jaren gestegen.

kansarmoede-index van Kind & Gezin

Eva Platteau (gemeenteraadslid): "Als een deel van de aanpak van kinderarmoede in deze stad vragen we van het stadsbestuur ? naast de goede dingen die al gebeuren ? een extra inspanning voor een flankerend beleid. Dat moet zorgen voor meer gezonde en betaalbare warme schoolmaaltijden. Alle kinderen zouden elke dag minstens één gezonde en voedzame maaltijd moeten kunnen krijgen. Het bestaande gesubsidieerde systeem van 1-euro-maaltijden van minister Homans als antwoord op kinderarmoede schiet echter duidelijk tekort. Nu kunnen gezinnen via sociale maaltijden terecht in sociale restaurants. Maar via de school bereik je veel meer kinderen. Het is ook minder stigmatiserend om samen met klasgenootjes te eten, dan 's avonds met het gezin naar een sociaal restaurant te moeten gaan. Ook de verenigingen waar armen het woord nemen zijn dit idee gunstig gezind."

Het aantal scholen dat warme maaltijden aanbiedt, is gedaald ten opzichte van vroeger. Hiervoor zijn wellicht meerderen redenen, zoals beperkte (logistieke) middelen of administratieve lasten. Ondersteuning van het stadsbestuur zou een aantal van deze scholen kunnen stimuleren om (opnieuw) soep en/of warme maaltijden aan te bieden.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Schoolbesturen en leerkrachten zitten regelmatig met de handen in het haar wanneer ze geconfronteerd worden met 'lege brooddozen'. Ze proberen dat op te vangen, door zelf brood en beleg te kopen, schoolfacturen onbetaald te laten, ? Een meer structurele oplossing is echter nodig. Ouders en leerlingen komen er immers vaak niet voor uit dat ze geen geld hebben voor een gezonde maaltijd, waardoor het probleem vaak verdoken blijft. Uit navraag bij het LOP van Leuven (Lokaal Overlegplatform voor het Onderwijs) blijkt dat er nog geen concrete cijfers zijn over het probleem van de lege brooddozen in Leuven. Het is daarom zinvol dat het stadsbestuur, als partner in het LOP, de Leuvense scholen hierover bevraagt."

Tijdens de gemeenteraad van maandag 24 oktober zullen we aan de gemeenteraad voorstellen dat de stad via het LOP een bevraging organiseert bij de Leuvense scholen om in beeld te krijgen in welke mate ze geconfronteerd worden met de problematiek van lege brooddozen en vragen wat de scholen nodig hebben als ondersteuning om betaalbare en gezonde warme maaltijden aan te bieden. Op basis van die cijfers kan de stad dan overwegen om scholen die meestappen in het project ondersteuning te bieden door de prijs voor soep en/of warme maaltijden van kinderen in armoede bij te passen. Ten slotte vragen we te onderzoeken hoe cateraars uit de lokale sociale economie kunnen worden ingeschakeld als externe cateraar voor scholen die warme maaltijden willen aanbieden.

Eva Platteau en Hilde Van Wichelen