Betaalbaar wonen, tijd voor een nieuw initiatief

22 Juni 2015

Ondanks inspanningen van velen slagen we er in Leuven nog veel te weinig in om betaalbaar wonen te garanderen voor de meest kwetsbaren. Groen bepleit al langer een alternatieve aanpak, steunend op nieuwe woonvormen zoals een CLT. Het is nu tijd om op dat vlak een initiatief te nemen. Leuven is en blijft een erg dure stad. Nieuwe woonprojecten met schandalig dure appartementen vinden zonder probleem kopers. Maar voor wie het met weinig middelen moet doen, is het stilaan onmogelijk om nog een betaalbare woonst te vinden. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Er gebeurt al veel, maar met te weinig effect. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen niet genoeg doen. De wachtlijsten blijven lang. Initiatieven als stads- en starterswoningen zijn verdienstelijk, maar zijn voor de meest kwetsbaren nog steeds onbereikbaar. Het sociaal verhuurkantoor doet wat kan, maar het aanbod blijft onvoldoende om aan de vraag te voldoen. En het OCMW levert serieuze inspanningen, onder meer voor meer noodwoningen. Veel goede wil, maar het resultaat is te beperkt. Vanuit Groen pleiten we er al langer voor om na te denken over alternatieve pistes die bv. niet meer vertrekken van enkel eigendomsverwerving en die kiezen voor nieuwe woonvormen als samenhuizen. In dat verband herhalen we trouwens ons voorstel voor een open en dynamische

stedelijke woonraad."

Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL): "Het besef groeit bij velen dat het tijd is voor nieuwe pistes. Zo is het cohousingproject op de Geldenaaksebaan, waarbij een erfpachtformule wordt aangeboden, een belangrijke eerste stap. Maar het wordt nu tijd om meer te doen. Enkele jaren geleden hebben we voorgesteld om in Leuven van start te gaan met een CLT (Community Land Trust). Via zo'n organisatie verkoopt of verhuurt men woningen zonder de grond te verkopen. We stellen nu voor dat er in Leuven op korte termijn een overleg komt om een nieuwe structuur op te richten ? steunend op de principes van een CLT ? om woningen aan te bieden, en dan vooral aan mensen die het nu moeilijk hebben op de woonmarkt. En de tijd is er rijp voor. In Brussel en Gent zijn CLT's van start gegaan. In de beleidsbrief van minister Homans is vermeld dat een algemeen kader (zal worden) opgemaakt voor CLT's, SHM's (= sociale huisvestingsmaatschappijen) en lokale overheden die op de erfpacht- en opstalkar willen springen. Een inspirerend voorbeeld is de nieuwe organisatie Collectief Goed uit Antwerpen die via een coöperatief model woningen wil renoveren en te huur aanbieden aan kwetsbare gezinnen, en dat op basis van een CLT-model. Wat wij voorstellen, is een overleg tussen alle actoren (stad, AGSL, OCMW, huisvestingsmaatschappijen, middenveldorganisaties, organisaties die werken met armen, ?) om te komen tot een plan voor de oprichting van een nieuwe organisatie op CLT-basis die ? complementair aan wat er al gebeurt ? kan beginnen met het aanbieden van kwaliteitsvolle woningen."

Hilde Van Wichelen en Jan Mertens