Betaal voor het licht, niet voor de lampen

14 Mei 2017

Het klinkt raar misschien, maar het kan: een bedrijf betalen voor het licht, en niet voor de lampen. Een slim voorbeeld van een circulaire economie. Leuven zou ook op deze trein moeten springen. De circulaire economie is de richting die we uit moeten als we echt ons grondstoffengebruik naar beneden willen krijgen. Slimme en innovatieve oplossingen zijn mogelijk, zoals het betalen per dienst en niet per product. Een deelauto is daarvan een gekend voorbeeld, maar dat concept kan nog op veel andere domeinen worden toegepast. Een van de nieuwe ideeën is dat je gaat betalen per eenheid licht en dat het bedrijf waarmee je samenwerkt er maar voor moet zorgen dat dat op een zuinige manier gebeurt. Zo zit er voor hen ook een economisch voordeel in. De stad Kortrijk heeft onlangs een

contract gesloten met Philips Lightning. De verlichting in hun bibliotheek wordt eigendom van Philips. Het bedrijf levert de best mogelijke verlichting en staat in voor het onderhoud. Door zo'n contract heeft het bedrijf er trouwens alle belang bij lampen te maken die zo zuinig en duurzaam mogelijk zijn en zo weinig mogelijk afval genereren. Je draait dus de logica van de wegwerpeconomie om ten voordele van een circulaire economie.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Dit is een zeer slim idee en het geeft de richting aan die wij ook met Leuven uit zouden willen  gaan. Minder energie gebruiken en het klimaat beter beschermen, dat moet voor ons samengaan met een radicale keuze om minder grondstoffen te gebruiken. Om dat echt te realiseren moet je wel kiezen voor andere concepten dan wat we nu 'normaal' vinden. Het lijkt zo vanzelfsprekend: je hebt licht nodig, dus koop je een lamp. Dat kan anders. En uit het experiment in Kortrijk blijkt dat het kan binnen de wet op de overheidsopdrachten en dat het ook leidt tot een lager energieverbruik."

Jan Mertens (lid raad van bestuur van AGSL): "Het AGSL heeft een belangrijke rol te spelen in het beheer van de stadsgebouwen. Wij stellen voor dat we de piste van betalen per eenheid licht actief gaan onderzoeken voor Leuven en waar mogelijk ook gaan toepassen. Voluit kiezen voor Leuven als een circulaire stad, dat is de toekomst."

David Dessers en Jan Mertens

 

(foto: Rau Architecten)