Beslissing spoordoortocht Wijgmaal is gevallen

19 Maart 2015

Na veel aandringen vanwege gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen hebben het stadsbestuur en Infrabel op de gemeenteraadscommissie eindelijk verteld wat ze van plan zijn met de spoordoortocht van Wijgmaal. Omwille van de besparingen bij de overheid heeft Infrabel niet meer de nodige middelen om de 4 spoorwegovergangen in het dorp van Wijgmaal weg te werken via ondergrondse tunnels. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Het project komt dus voor lange tijd (of voor altijd?) in de koelkast terecht. Goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is, maar wel spijtig voor het dorp. Want de inwoners hebben constructief meegedacht om van het hele masterplan rond de spoordoortocht een goed plan te maken voor Wijgmaal. Na de overlegvergadering van juni 2014, die op initiatief van enkele Wijgmaalse gemeenteraadsleden werd georganiseerd, werd het masterplan hertekend en werd er rekening gehouden met het merendeel van de opmerkingen die er werden geformuleerd. Zo werd er een geplande weg verlegd om de onteigening van woningen te vermijden. We konden de laatste versie van het masterplan inkijken op de commissievergadering en al is het plan nog niet volledig afgerond, wat betreft dit laatste masterplan is er een grote kans dat het draagvlak positief zou zijn in Wijgmaal." Door het afsluiten van de verschillende overwegen zouden de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Gebr. Tassetstraat ? waar veel woningen en een school staan ? rustige, doodlopende straten worden en zou er tegelijk voorzien worden voor 2 tunnels voor de wagens en 2 tunnels voor voetgangers en fietsers. Er zou ook een lange groenstrook komen langs de spoorlijn met stukken park en een fietspad door die groenstrook. Het doorgaand verkeer zou weggehouden worden uit de dorpskern. Heel deze aanpak zou positief zijn voor een aangenaam, leefbaar dorp aan de ene kant en er zou meer veiligheid komen wat betreft het trein- en goederenverkeer aan de andere kant. Gevaarlijk chemisch transport op een spoorlijn met 4 overwegen kort na elkaar in een dorpskern is een risico dat zoveel mogelijk moet worden vermeden.

Hilde Van Wichelen: "Groen vindt het spijtig dat Infrabel niet meer wil investeren in Wijgmaal, ondanks het feit dat de spoordoortocht Wijgmaal tot voor kort in de top 5 stond van de Vlaamse prioriteitenlijst van noodzaak tot aanpak. We vinden het ook spijtig dat het hiermee dan ook stopt wat betreft het engagement van het stadsbestuur voor dit project. We hopen dat er ooit wel opnieuw de nodige budgetten en het nodige engagement bij Infrabel én stadsbestuur worden gevonden om dit project mogelijk te maken."

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid