Begrotingsbesprekingen: 22 miljoen voor realisatie Bruulparking verkopen als klimaatneutrale investering? Het kan anders!

18 Mei 2015

Groen is teleurgesteld over het financiële kader dat het stadsbestuur aan de gemeenteraad voorlegt. Het stadsbestuur bespaarde de voorbije jaren veel, en nu blijkt er ineens een overschot. Deze meerderheid gebruikt het overschot voor een symbolische belastingverlaging, en te weinig of niet voor structurele maatregelen. Zowat de helft van de beschikbare investeringsruimte besteedt het stadsbestuur dan ook nog eens aan het project van de Bruulparking. Voor Groen is dat onaanvaardbaar. Leuven is financieel gezond. Die beleidsmarge had het stadsbestuur goed kunnen gebruiken voor de omslag naar een rechtvaardige en duurzame ecostad van de toekomst. Ondanks de promopraat van het stadsbestuur doet men dat nu net niet. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Voor ons zijn er drie grote knelpunten, en zo ook drie gemiste kansen. (1) Klimaatneutrale ambitie is niet wat hier voorligt. De plannen voor de benedenstad, opgehangen aan het zonder meer foute idee van de Bruulparking, voorstellen als hét pronkstuk van het beleid rond klimaatneutraliteit is zonder meer cynisch. En dat terwijl het project Leuven Klimaatneutraal in werkelijkheid op weinig extra's kan rekenen. Er gaat 30.000 euro extra naar de VZW en ook de stadsplannen in het kader van LKN2030 krijgen wat extra middelen. (2)  Duurzame mobiliteit schakelt geen versnelling hoger, integendeel. Het blijft moeilijk voor het stadsbestuur om fietsen als een volwaardig vervoermiddel te beschouwen. In het lijstje investeringen ontbreken de volgende dingen: fors investeringsprogramma voor fietsstallingen, uitbouw van een volwaardige mobiliteitsdienst, aanpakken schakels in het fietsnetwerk. Maar dat lezen we niet dus? (3) Een participatief beleid, in partnerschap met een levende stad, dat moet het doel zijn. Het stadsbestuur is iets te gretig in het zich toe-eigenen van de positieve elementen in de Stadsmonitor. Er zijn wel degelijk heel wat goede punten voor Leuven. Maar dat wil nog niet zeggen dat die allemaal het gevolg zijn van het beleid van dit stadsbestuur. De Leuvenaar blijkt zeer bereid te zijn om een dialoog aan te gaan met het bestuur. Maar minder dan één op de vier Leuvenaars is van oordeel voldoende geconsulteerd te worden over dat beleid. In 2008 was dat nog 28,3%, in 2014 nog slechts 24,4%. Méér dan drie vierde van de Leuvenaars voelt zich dus onvoldoende geconsulteerd. Over een financieel onderbouwde keuze om werk te maken van een participatief beleid, in partnerschap met een levende stad van betrokken burgers, lezen we niets.

Investeren is goed, maar waarin? Dat is de vraag.

David Dessers (gemeenteraadslid): "We zijn blij met de extra investering in kinderopvang, en hopen ook dat binnen dat extra aanbod voldoende ruimte is voor de meest kwetsbare inwoners. We zijn blij dat het voor Hal 9 vooruit begint te gaan. Een duurzame Parkschool en de fietsspiraal, het zijn goede zaken. Maar? Wie het hele plaatje bekijkt, ziet dat bijna de helft van de 50 miljoen aan investeringen gaat naar een verkeerde keuze. 22 miljoen euro voor de 'ontwikkeling van de Benedenstad'. Schepen Ridouani parkeert dit budget onder de noemer 'Leuven Klimaatneutraal 2030'. Dat is bijzonder cynisch, als je weet dat dit budget integraal bestemd is voor de realisatie van de ondergrondse parking onder de Bruul en de heraanleg van het openbaar domein.

Fatiha Dahmani (fractieleidster): "Het stadsbestuur kondigt verder aan de personenbelastingen te zullen verlagen. Klinkt goed, maar wat is de werkelijke waarde daarvan? We gaan van 7,5% naar 7,3%, wat de Leuvenaar met een gemiddeld inkomen uiteindelijk erg weinig per maand zal opleveren. De mensen voor wie dit bedrag echt een verschil zou kunnen maken, gaan helemaal niets merken van deze belastingverlaging. Bovendien kondigt men aan dat men extra investeringen voorziet ter waarde van 50 miljoen euro en dat 2014 werd afgesloten met een overschot van meer dan 19 miljoen euro. Dat smaakt bitter. Was het dan bijvoorbeeld nodig om de toelage voor papierslagen aan jeugdbewegingen stop te zetten, een actie waarmee het bestuur het jonge verenigingsleven een slag toebracht en die een besparing van 175.000 euro moest opleveren?"

Fatiha Dahmani, David Dessers, Toon Toelen (gemeenteraadsleden)