Begroting 2016: Stadsbestuur mist belangrijke kans om sociale accenten te leggen

25 April 2016

Tijdens de gemeenteraad van 25 april ligt de begrotingswijziging 2016 voor. Eerder kwam al in het nieuws dat het stadsbestuur de personenbelasting extra wil verlagen. Een leuk cadeautje. Dit stadsbestuur had een unieke kans om nu via extra investeringen accenten te leggen die wél tegemoet zouden komen aan wie het moeilijk heeft. Die kans heeft men laten liggen?   Het goede nieuws eerst. Globaal voert het stadsbestuur een gezond financieel beleid en daar zijn we op zich tevreden mee. Heel wat concrete projecten die nu via de begrotingswijziging zullen worden gerealiseerd zijn zinvol. Ook dat is dus een goede zaak. Tegelijk valt op dat voor een aantal strategisch belangrijke domeinen, zoals het klimaatbeleid, het mobiliteitsbeleid of wonen, de nieuw voorgestelde accenten nuttig zijn, maar daarom nog niet echt ambitieus. In veel gevallen worden er vooral meer uitgaven gedaan voor communicatie en marketing en voor extra studies.

Wil dit alles zeggen dat dit stadsbestuur min of meer op het goede spoor zit en de juiste keuzes maakt voor de toekomst? Heeft men deze begroting gebruikt om de mogelijkheden die er zijn in te zetten voor een stad die meer duurzaam, meer gelijk en meer participatief is? Nee, toch niet. Het had nochtans gekund.

 

Via een aantal amendementen geeft Groen aan het stadsbestuur de kans om een en ander nog te corrigeren. Zo hebben we een amendement ingediend om schadelijke terrasverwarmers te ontmoedigen (gekoppeld aan het schrappen van de belasting op cinematickets). Het zou een voorbeeld kunnen worden van het soort maatregelen dat we nodig hebben om deze stad echt klimaatneutraal te maken. Zo is er ook een groen amendement om een burgerbegroting in te voeren, in eerste instantie voor een bedrag van € 500.000 (gekoppeld aan het schrappen van de voorziene uitgave voor het lichtfestival). Het zou een begin kunnen zijn van een participatieve vorm van besturen waar Leuven zo'n nood aan heeft. We hopen dat de meerderheidspartijen deze kans zullen grijpen.

 

Het punt dat de voorbije weken de meeste aandacht kreeg, is de aangekondigde extra verlaging van de personenbelasting. (Blijkbaar is er binnen het college en de administratie nog discussie over de werkelijke omvang van die verlaging van 7,5% naar 7%: volgens de ene zou het netto € 2 miljoen per jaar betekenen, volgens de andere € 700.000.) Op zich lijkt zo'n verlaging een goede zaak, maar we willen er toch enkele kanttekeningen bij plaatsen. Wat hoorden we de voorbije maanden regelmatig van dit stadsbestuur? Wanneer er door wijzigingen in het Vlaamse of federale beleid minderinkomsten werden aangekondigd voor de lokale besturen, protesteerde het stadsbestuur met luide stem: het lokale beleid zou in moeilijkheden kunnen komen. Nu blijkt ineens dat er voldoende marge is om een nog ruimere belastingverlaging voor te stellen dan eerst was voorzien? Men had dus in de voorbije periode meer kunnen doen en men had zeker van dit begrotingsmoment een hefboom kunnen maken voor extra investeringen.

 

Voor ons is het verlagen van de personenbelasting geen absoluut of heilig doel op zich, zoals het voor sommige andere partijen wel is. De vraag is voor ons steeds of de begroting maatschappelijk in evenwicht is. Dat mensen minder belasting moeten betalen is meegenomen, maar zal dat er ook automatisch toe leiden dat de mensen die het nu al heel moeilijk hebben er ook echt beter op zullen worden? Voor wie een laag inkomen heeft, is elke minderuitgave natuurlijk relevant. Maar relatief gezien zullen in de feiten toch vooral de rijkeren profiteren van een verlaging van de personenbelasting. Dit stadsbestuur stelt zichzelf graag voor als erg sociaal. Met het pakket geld dat nu naar die extra belastingvermindering gaat, had men extra investeringen kunnen doen die wél een echt verschil zouden kunnen maken voor wie het moeilijk heeft om rond te komen.

 

Men had ervoor kunnen kiezen om nu forser te investeren in bv. een meer ambitieus programma van energetische renovatie van wijken, en dan vooral gericht op de meest kwetsbaren medeburgers. Dat er een nieuwe energiepremie komt, is op zich een goede zaak, maar het had best wel wat meer kunnen zijn. Nu investeren in echte duurzame keuzes zorgt op iets langere termijn voor een daling van de maatschappelijke kosten. Misschien was het beter dat de stad meer middelen in zou zetten voor concrete projecten voor betaalbaar wonen. Meer ambities op dat vlak zouden waarschijnlijk een grotere reële meerwaarde betekenen voor die mensen die het nu moeilijk hebben.

 

Wat was het beeld van Leuven in de media de voorbije weken? Leuven gaat als enige de personenbelasting verlagen, en werd daarom vooral voorgesteld als een rijke gemeente, te vergelijken met Knokke. Is dat het beeld dat we willen van onszelf? Hadden we niet liever in de kranten zien staan dat Leuven de extra budgettaire ruimte gaat gebruiken om een forser sociaal en duurzaam antwoord te geven op de toenemende ongelijkheid en niet als een cadeau gaat weggeven aan vooral de beter bemiddelden?

 

Voor Groen is het duidelijk: dit stadsbestuur mist de kans om van de gezonde financiële toestand gebruik te maken om broodnodige extra sociale accenten te leggen.

 

Fatiha Dahmani, fractieleidster