Bedrijventerreinen van Haasrode worden groener en duurzamer

02 Maart 2021

Bedrijventerreinen van Haasrode worden groener en duurzamer

Plannen voor uitbreiding op Parkveld opgeborgen De gemeenteraad van 1 maart gaf het startschot voor de opmaak van het "Masterplan Haasrode, als een prioritair ruimtelijk transitieproject voor een klimaatneutrale stadsregio". De Groen-fractie is opgetogen over de opmaak van dit masterplan om meerdere redenen. "Met dit masterplan kiest de stad ervoor om de twee bedrijventerreinen van Haasrode grondig te verduurzamen, te vergroenen en te verdichten. Daarnaast wordt het door de afbakening van het projectgebied heel duidelijk dat dit stadsbestuur de ambachtenzone van Haasrode niet langer wil uitbreiden. Daarmee vrijwaren we een groot gedeelte van de open ruimte Parkveld langs de Geldenaaksebaan", vertelt gemeenteraadslid Sara Speelman. Het projectgebied voor dit masterplan bestaat uit drie delen: de zone rond de Brabanthal, met ook het waterzuiveringsstation en enkele bedrijven; het researchpark van Haasrode met meer dan tweehonderd bedrijven alsook de campus van UCCL en de ambachtelijke zone, die aansluit op het militair domein van Heverlee, de ijspiste en de open ruimte Parkveld. "Er is niet langer sprake van de uitbreiding van de ambachtenzone op Parkveld. Ongeveer drie vierde van Parkveld is nu al gered." - Sara Speelman Opvallend bij de afbakening van het projectgebied voor dit masterplan is dat er niet langer sprake is van de uitbreiding van de ambachtenzone op Parkveld, de open ruimte langs de Geldenaaksebaan. In de gemeenteraad van januari 2021 stelde schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies ook al dat dit bestuur geen plannen meer maakt om de ambachtenzone uit te breiden. "Dat is bijzonder goed nieuws voor iedereen die opkomt voor het behoud van Parkveld als open en agrarische zone. De uitbreiding van de ambachtenzone vormde zonder twijfel de grootste bedreiging voor Parkveld en zou zowat de helft van het gebied inpalmen. Nadat eerder al de bebouwing langs de Geldenaaksebaan werd geschrapt om een groene corridor op Parkveld open te houden, kunnen we vandaag stellen dat ongeveer drie vierde van Parkveld nu reeds is gered. Zelf ben ik als vertegenwoordiger van een burgerinitiatief rond Parkveld in de politiek gerold. Ik ben dan ook erg tevreden dat het met dit dossier de goede richting uitgaat", aldus Speelman. Verduurzamen, vergroenen en verdichten Maar er doen zich nog meer interessante keuzes voor. "De stad voert opnieuw volop gesprekken met de NMBS over de mogelijke opening van een treinhalte in de buurt van de Brabanthal. Die halte zou het station van Leuven ontlasten. Deze nieuwe en belangrijke overstap-HUB met een groot reizigerspotentieel zou een grote stap vooruit zijn voor het openbaar vervoer in heel onze regio", licht Speelman toe. Groen was al veel langer vragende partij voor een onderzoek naar de mogelijkheden rond verdichting, vergroening en verduurzaming van de bestaande bedrijventerreinen van Haasrode. "Zowel op het vlak van efficiënt ruimtegebruik, blauwgroene structuren en biodiversiteit als energie-efficiënte en hernieuwbare energie, is er nog heel veel potentieel op de bedrijventerreinen van Haasrode. Doordat de stad dit nu ook in kaart gaat brengen met de opmaak van dit masterplan zetten we stappen vooruit naar een toekomstgericht bedrijventerrein", besluit Sara Speelman.