Autodeelwagens in elke buurt tegen 2020

17 Januari 2017

Groen Leuven wil een ambitieuzer beleid voor autodelen, zodat meer Leuvenaars kunnen overschakelen van een eigen wagen naar autodelen. Tegen 2020 moet elke inwoner van groot-Leuven autodeelwagens kunnen vinden op 500 meter van de woning. Vooral door het actiever aantrekken van verschillende aanbieders moet het mogelijk worden een ruimer aanbod te garanderen. Zo dragen we ook bij tot een klimaatneutrale stad. Groen pleit al jaren voor een

sterk beleid rond autodelen. Begin 2016 stelde de stad Leuven een eigen autodeelplan, waarin heel wat van onze ideeën werden opgenomen. Na een jaar is het tijd voor een eerste tussentijdse evaluatie. Volgens ons is het mogelijk verder te bouwen op de goede elementen van het plan en tegelijk voor een aantal punten het beleid te versnellen. Groen voerde actie voor een autodeelbeleid met een hogere ambitie.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Meer en meer Leuvenaars ontdekken het gemak van autodelen, een trend die Leuven voluit moet ondersteunen als ze een echte klimaatstad wil zijn. Het autodeelplan is een eerste belangrijke stap. Wij krikken met Groen het ambitieniveau op en stellen als doel dat tegen 2020 autodeelwagens beschikbaar moeten zijn in elke buurt. Met concrete voorstellen spelen we in op de snel evoluerende markt en op nieuwe, populaire vormen van autodelen."

Meer gebruikers door het actiever aantrekken van alle aanbieders

Velen associëren autodelen met Cambio, terwijl de markt ondertussen al veel breder is. Partago en ZenCar bieden elektrische wagens aan. Bolides, DriveNow, Stapp.in en Zipcar hebben wagens die je niet moet terugbrengen naar een vaste standplaats. Tapazz, Caramigo en Drivy geven auto-eigenaars een makkelijke manier om hun auto te delen met anderen terwijl Cozycar en Dégage het gemakkelijk maken om als particulier in groep een auto te delen.

Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "We moeten evolueren naar een nog meer diverse autodeelmarkt, waar elke inwoner kan kiezen voor de autodeelvorm die past bij zijn of haar voorkeur. Het beleid was tot nu toe vooral gericht het gekende model van autodelen. Om tot een beter aanbod te komen voor de burgers is het nodig actief meer mogelijkheden te voorzien voor de verschillende diensten en systemen. Met het actiever aantrekken van alle aanbieders, krijgen potentiële gebruikers meer keuze, en stijgt de kans om te kiezen voor autodelen. De volgende stap is dat de stad dan ook een sterke communicatiecampagne opzet om alle vormen van bekend te maken bij de Leuvenaars. Nieuwe gebruikers hebben nood aan een online platform waar ze prijzen en voordelen kunnen vergelijken en zich makkelijk kunnen registreren. Andere autodeelorganisaties actief in Belgische steden zijn vragende partij om dit in samenwerking met de stad te organiseren"

Deelauto binnen de 500 meter, ook in deelgemeenten

Mensen kiezen pas voor autodelen als er een wagen beschikbaar is op maximaal 500 meter tot 1 km van hun woning. De stad Leuven legde tot nu toe standplaatsen aan in het centrum of dicht bij de vesten. Nochtans woont 70% van de Leuvense bevolking in de deelgemeenten. Voor velen van hen is autodelen geen optie.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Het systeem van free floating brengt soelaas voor de deelgemeenten. Verschillende bedrijven werken met dat systeem waarbij je de wagen niet naar een vaste standplaats moet terugbrengen. Voor autodelen met een vaste standplaats moet de stad nieuwe locaties kiezen in de deelgemeenten en alle autodeelorganisaties laten meedingen om deze uit te baten."

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "We zijn ervan overtuigd dat met een actiever beleid op termijn alle inwoners, ook in een deelgemeente als Wijgmaal, op een eenvoudige wijze kunnen beschikken over een voldoende ruim en divers aanbod."

Milieuvriendelijke wagens

Groen vraagt een autodeelbeleid dat niet enkel minder autoverplaatsingen beoogt, maar ook kiest voor een milieuvriendelijk wagenpark.

Thomas Van Oppens: "Verschillende aanbieders brengen ook verschillende wagentypes naar de stad. Enkele aanbieders kiezen expliciet voor duurzame wagens. Het is aan de stad eenvoudige procedures te voorzien om bijvoorbeeld laadpalen te plaatsen op het openbaar domein. Eventuele financiële ondersteuning moet gekoppeld zijn aan duurzaamheidscriteria."

Lies Corneillie, Thomas Van Oppens en Hilde Van Wichelen

Autodeeldiensten en ?organisaties:

BIJLAGEN:
tijd_om_de_ambities_voor_autodelen_te_verhogen.pdf