Antwoorden bieden op eenzaamheid

16 Oktober 2017

In een aantal steden bestaat er een gerichte aanpak rond eenzaamheid. Groen wil dat ook in Leuven de beleidsaandacht rond eenzaamheid vergroot en vraagt een actieplan. In de recente zomer kwam Brugge op een droeve manier in het nieuws. Binnen enkele dagen werden vier mensen dood aangetroffen die waren gestorven in alle eenzaamheid. En anders dan velen zouden denken: het ging niet om vier oude mensen, er waren ook veertigers bij. Uit recente onderzoeken (zie artikel in of

De MorgenNederlands onderzoek) blijkt dat eenzaamheid toeneemt bij jongere mensen, paradoxaal genoeg mee door het bestaan van de alomtegenwoordige sociale media. Net omdat je altijd 'verbonden' bent wordt het moeilijk om alleen te zijn of wordt een gevoel van eenzaamheid al snel als een falen aangevoeld.

In heel wat steden is men ondertussen gestart met een speciaal actieplan om antwoorden te bieden op de eigentijdse eenzaamheid. Zo bereidt Brugge een plan voor en zijn heel wat Nederlandse steden volop bezig met de uitvoering van een gericht beleid rond eenzaamheid (zie bv. de speciale handreiking, Amsterdam of Rotterdam).

Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Wij denken dat het belangrijk is om de aandacht voor eenzaamheid nog beter te verankeren in het beleid in onze stad. Eenzaamheid aanpakken kun je niet zomaar doorschuiven naar de overheid. Er zijn ook geen eenvoudige antwoorden. Een groot deel van het antwoord ligt in dingen die al gebeuren in onze stad: goede sociale voorzieningen, wijkwerking, ? Laten we dus vooral doorgaan met wat al goed is. We zijn blij te zien dat ook andere partijen aandacht vragen voor het thema, en al meteen ook specifieke voorstellen doen. Maar het lijkt ons nuttig om toch werk te maken van een ruimere aanpak. Weten we voldoende hoe het, in de verschillende wijken, staat met eenzaamheid in de verschillende leeftijdsgroepen (dus niet alleen de ouderen)? Weten we voldoende of we met de instrumenten die nu al bestaan iedereen kunnen bereiken? Werken alle betrokken actoren op een goede manier samen, met het oog op een aanpak van eenzaamheid? Een belangrijk deel van een actieplan bestaat dan ook uit het in kaart brengen van de situatie en het organiseren van overleg tussen alle mogelijke actoren. Er kan ook gedacht worden aan bijkomende initiatieven, zoals een vraag aan de bouwmeester om aanbevelingen uit te werken over een inrichting van het publiek domein en de woongebieden die bevorderlijk is voor het aangaan van sociale contacten. Ons voorstel is dat het stadsbestuur ? net als in Brugge ? start met de organisatie van een startconferentie, waarna een omvattend beleid kan worden uitgebouwd, vertrekkend natuurlijk van alle goede dingen die al gebeuren door de stad, het OCMW, Zorg Leuven, het middenveld, ?"

Marleen Demuynck