Maak werk van alternatieven voor bedrijventerrein Parkveld

19 Juli 2018

Maak werk van alternatieven voor bedrijventerrein Parkveld

Groen vraagt dat het stadsbestuur nu begint met het onderzoeken van duurzame alternatieven voor Parkveld. “Niet vasthouden aan plannen van eergisteren, werk maken van oplossingen voor morgen” Nu de Vlaamse regering ervoor gekozen heeft om niet op Parkveld in Heverlee maar op andere plaatsen binnen het regionaalstedelijk gebied Leuven bijkomende zones voor bedrijvigheid te creëren, dient Leuven het geweer van schouder te veranderen en haar beleid in te passen in die nieuwe Vlaamse beleidskeuzes. Groen is tevreden over die keuzes van de Vlaamse regering, gezien Parkveld zo behouden kan blijven als open, groene en agrarische zone. David Dessers (lijsttrekker): “Indien het Leuvense stadsbestuur een egelstelling zou innemen en koste wat het kost zou verdergaan met de plannen voor een bedrijventerrein op Parkveld, zijn we allicht vertrokken voor een nieuwe en lange periode van juridische steekspelletjes, onzekerheid en stilstand. En daar is volgens ons niemand mee gebaat. De Vlaamse regering heeft duidelijke keuzes gemaakt en in tegenstelling tot wat schepen Devlies laat uitschijnen, zal het bijzonder moeilijk zijn om hier nog tegen in te gaan. In plaats van vast te blijven hangen aan plannen van eergisteren, wil Groen werk maken van de oplossingen van morgen. ” 78 bijkomende hectare voor bedrijventerreinen Even voor de duidelijkheid: het regionaalstedelijk gebied Leuven, waar het afbakeningsplan van de Vlaamse regering over gaat, omvat de gemeenten Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar. Binnen dat afgebakende gebied wordt een zestal functies toegekend, waaronder bijvoorbeeld stedelijk wonen, regionale bedrijvigheid of stedelijke openruimtefuncties. De taakstelling vanuit Vlaanderen wat betreft bijkomende bedrijventerreinen voor dit gebied bedroeg 61 tot 73 hectare. Dit afbakeningsplan voorziet – zonder de ontwikkeling van Parkveld – 78 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Dit maar om duidelijk te maken dat de regionale bedrijvigheid niet onderbedeeld werd in dit plan. David Dessers: “Het geplande bedrijventerrein op Parkveld omvatte 18 hectare. Die plannen werden eruit gelicht door de Vlaamse regering. Maar het afbakeningsplan voorziet bijvoorbeeld wel de ontwikkeling van een zone voor bedrijvigheid op Leuven-Noord (tussen de treinsporen en het Vuntcomplex) van 29 hectare. Daarnaast werden er nog vijf andere zones voor bedrijvigheid opgenomen in het plan. Het is dus niet zo dat er geen ruimte voor bedrijvigheid voorzien wordt en Leuven zou dus best meedenken in de mogelijkheden die dit plan biedt. Dit kan door de andere voorziene zones goed onder de loep te nemen en na te gaan hoe die zo efficiënt mogelijk kunnen ingezet en ingevuld worden.” Daarnaast pleitte Groen eerder al voor het optimaal verdichten van bestaande bedrijventerreinen. David Dessers: “Ook de ambachtenzone van Haasrode biedt op dat vlak nog heel wat mogelijkheden. De grote percelen voorzien vaak ruime grasstroken en niet-gebruikte oppervlakten. Het verdichten en in één beweging moderniseren van dit soort van bedrijventerreinen kan heel wat extra ruimte bieden. Tot slot pleiten we er ook voor om op dergelijke bedrijventerreinen minstens één gebouw te voorzien dat meerdere verdiepingen in de hoogte bevat. Niet elk bedrijfje op dergelijke bedrijventerreinen heeft immers nood aan een gelijkvloers kantoor. Ook zo kunnen we ruimte bij creëren.”   Ter illustratie: enkele beelden van percelen op de ambachtenzone in Haasrode die voor zich spreken.   David Dessers