Stad Leuven werkt circulatieplan af

13 Februari 2020

Stad Leuven werkt circulatieplan af

In mei 2016 keurde de gemeenteraad het circulatieplan voor de binnenstad goed. Door een indeling in vijf zones perkte het stadsbestuur het doorgaand verkeer in. Heel wat straten werden aangenamer om te wonen, te wandelen en te fietsen. Uit verkeerstellingen uitgevoerd in mei 2019 blijkt dat het aantal fietsers in de binnenstad op weekdagen de voorbije drie jaar met 44% is toegenomen. Het aantal auto's is met 19% gedaald ten opzichte van 2016. Ook het aantal busgebruikers is toegenomen. Tegelijkertijd is de binnenstad goed bereikbaar gebleven. Uit tellingen blijkt immers dat er zich evenveel mensen in de stad begeven. De tellingen leerden echter ook dat op een paar plaatsen nog te veel sluipverkeer voor hinder en vuile lucht zorgt. Nu de werken aan de bruggen over de Vaart rond zijn, werkt het stadsbestuur het circulatieplan af. Dat doet de stad met enkele maatregelen in de Vaartkom, aan het Sint-Jacobsplein en in de Ravenstraat. "Deze maatregelen leggen het sluipverkeer aan banden en maken de straten een stuk aangenamer om te wonen, te wandelen en te fietsen." - David Dessers Geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Vaartkom Omdat de Burchtstraat, Mechelsestraat, Riddersstraat en Mechelsesteenweg heel wat sluipverkeer te slikken krijgen, wordt doorgaand verkeer uit de Vaartkom geweerd door twee ingrepen. Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten. Randparking Vaartkom blijft maximaal bereikbaar Tussen de in- en uitrit van parking Vaartkom en de Asstraat wordt de weg op het Engels Plein onderbroken voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bussen van De Lijn en de elektrische shuttlebus). Op die manier blijft randparking Vaartkom maximaal bereikbaar. Aan de Havenkant wordt het kruispunt met de Vaartstraat anders ingericht. Het zal niet langer mogelijk zijn om op de Havenkant ter hoogte van de kruising met de Vaartstraat rechtdoor te rijden. Wie van de Burchtstraat komt, moet verplicht rechts afslaan naar de Vaartstraat. Komend van de Aarschotsesteenweg of het Artoisplein sla je links af naar de Vaartstraat. Gemotoriseerd verkeer komend uit de Vaartstraat moet verplicht rechts afslaan richting Aarschotsesteenweg. In 2022, bij de herinrichting van de Havenkant en het Victor Broosplein, zal deze situatie wijzigen in een knip ter hoogte van de Hoorn. Door deze twee maatregelen aan beide kanten van de Vaartkom zal het sluipverkeer vanuit de Burchtstraat in grote mate ontmoedigd worden. De verkeerssituatie wordt aangepast in maart - april.  Sluipverkeer inperken met dubbele knip aan het Sint-Jacobsplein Aangezien de Kapucijnenvoer, Biezenstraat, Brusselsestraat en Riddersstraat heel wat sluipverkeer te slikken krijgen, voert het stadsbestuur knips in in de Pelgrimstraat en de Wagenweg ter hoogte van de Brusselsestraat. De Kruisstraat wordt bovendien een eenrichtingsstraat richting het Sint-Jacobsplein. Hierdoor zal de leefbaarheid en luchtkwaliteit in deze straten verbeteren. Wagens komende van het Sint-Jacobsplein zullen dus niet langer via de Wagenweg, de Pelgrimstraat en de Kruisstraat de Brusselsestraat kunnen bereiken. Bovendien zorgen deze ingrepen voor een veiligere situatie voor fietsers in de Brusselsestraat. Deze ingrepen worden uitgevoerd zodra de werken aan het Sint-Jacobsplein afgelopen zijn, vermoedelijk na de zomer. Zodra parking Benedenstad gerealiseerd is, komt er eveneens een knip in de Kruisstraat. "Door deze maatregelen in de Vaartkom en aan het Sint-Jacobsplein zal het doorgaand verkeer sterk afnemen en komt er een einde aan de sluiproute via de Kapucijnenvoer, Biezenstraat, Brusselstraat, Riddersstraat en Burchtstraat. Dit komt niet alleen de leefbaarheid van deze straten ten goede, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten, bijvoorbeeld in de Riddersstraat", vertelt David Dessers, schepen van mobiliteit, opgetogen. Kruispunt Ravenstraat - Tiensestraat aangepakt Wagens die uit de smalle Ravenstraat de Tiensestraat inrijden, zorgen door de slechte zichtbaarheid voor gevaarlijke situaties voor zowel fietsers en voetgangers als automobilisten. Daarom worden enkel fietsers en plaatselijk verkeer toegelaten in de Ravenstraat tussen de Blijde Inkomststraat en de Tiensestraat. Aan het einde van de Ravenstraat, ter hoogte van de Tiensestraat, komt er een knip. Wagens komend uit de Blijde Inkomststraat kunnen via het Herbert Hooverplein de Tiensestraat bereiken en zo het centrum uitrijden. Dat is een veiliger alternatief voor zowel automobilisten als fietsers. Daarnaast zullen fietsers in twee richtingen kunnen rijden in de Tiensestraat, tussen de Vlamingenstraat en het Herbert Hooverplein. Daarvoor zullen er enkele aanpassingen gebeuren in de Tiensestraat. Fietsers komend van de Vlamingenstraat kunnen hierdoor eenvoudiger naar het Herbert Hooverplein en het centrum. Daardoor verhoogt het fietscomfort sterk. De stad past de verkeerssituatie de komende weken aan. Met deze maatregelen werkt het stadsbestuur het circulatieplan af. Meer informatie vind je hier.