Afgedankte kleding komt in Leuven voortaan goed terecht

20 September 2022

Afgedankte kleding komt in Leuven voortaan goed terecht

Sinds 5 september mag enkel nog Kringwinkel ViTeS, in samenwerking met Oxfam en Wereldmissiehulp, kleding inzamelen in Leuven. De stad roept hiermee de wildgroei aan containers een halt toe. Met deze beslissing behoudt de stad de textielinzameling voor aan de sociale economie en goede doelen en kan de Leuvenaar er voortaan vanop aan dat zijn of haar afgedankte kledij goed terechtkomt. Vanmiddag plaatste Kringwinkel ViTeS een nieuwe container aan Diestseveld in Kessel-Lo. Volgens het politiereglement mogen organisaties enkel na toelating van het stadsbestuur textielcontainers plaatsen op Leuvens grondgebied. "Door de jaren heen is er in Leuven echter een wildgroei van textielcontainers ontstaan. Daar stellen we nu paal en perk aan. Enkel de Kringwinkel ViTeS mag, in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel en Wereldmissiehulp, voortaan in onze stad textiel inzamelen", licht schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens toe. Zij krijgen ook de toelating om huis-aan-huisinzamelingen te organiseren in overleg met de stad. "We willen zo de wildgroei aan kledingcontainers aan banden leggen, maar belangrijker nog: we willen de textielinzameling voorbehouden voor de sociale economie en goede doelen", aldus Van Oppens. "We vinden het belangrijk dat de Leuvenaar kan recycleren en we moedigen dat ook aan. De Leuvenaar kan er voortaan vanop aan dat zijn afgedankte kledij goed terechtkomt."  "De Leuvenaar kan er voortaan vanop aan dat zijn afgedankte kledij goed terechtkomt." - Thomas Van Oppens “Als je textiel geeft aan de Kringwinkel trek je de kaart van lokaal hergebruik, lokale sociale tewerkstelling en armoedebestrijding. Bij ViTeS redden we in 2021 vier miljoen kilo van de afvalberg, gaven we werk aan 747 mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en steunden we verschillende projecten rond daklozenwerking en kinderarmoede,” zegt Lieven Van der Stock, directeur van ViTeS. Vandaag staan er reeds 29 textielcontainers van ViTeS, deze zullen aangevuld worden met 30 containers ter vervanging van de containers die verdwijnen. De stad heeft de meest geschikte locaties gezocht. De meest geschikte locaties zijn locaties waar veel passage is, zodat er zoveel mogelijk kledij kan ingezameld worden en zo weinig mogelijk gesluikstort wordt. Enkel propere spullen in een gesloten zak De stad en Kringwinkel ViTeS vragen om de kleding aan te bieden in een gesloten zak en enkel propere spullen aan te bieden. De volgende spullen worden aanvaard: kleding, schoenen (per paar samenbinden), handtassen, gordijnen, lakens en handdoeken.