Leuvense adviesraad toegankelijkheid viert 25-jarig bestaan

23 Mei 2024

Leuvense adviesraad toegankelijkheid viert 25-jarig bestaan

“We hebben de voorbije 25 jaar cruciale stappen gezet op het vlak van toegankelijkheid en dat is zonder meer te danken aan onze adviesraad." - Lies Corneillie.

Stad Leuven werkt al 25 jaar samen met haar adviesraad toegankelijkheid aan een toegankelijk Leuven. Brecht Provoost stond mee aan de wieg van deze raad. Brecht kwam uit Eeklo en bleef na zijn universitaire studies rechten en diversiteit wonen in Leuven. Hij werd een van de eerste voorzitters van de raad. Brecht was 35 jaar toen hij in 2015 plots overleed. Als eerbetoon aan hem huldigden de stad en de adviesraad gisterenavond het Brecht Provoostplein in en klonken ze op de 25e verjaardag van de raad.

De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid. De raad werd in 1998 opgericht als informeel adviesorgaan en werd in 2008 erkend als stedelijke adviesraad. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen.

“De kracht van de adviesraad ligt in de diversiteit aan handicaps die vertegenwoordigd zijn en de dialoog die ze op gang brengen. Via deze dialoog zoekt de adviesraad telkens naar een faire oplossing die voor iedereen werkt. Ook voor mensen zonder beperking. Dit leidt tot concrete adviezen in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten, architecten, organisatoren van evenementen of de horecasector”, vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. "De adviesraad is echt de spil van ons beleid rond toegankelijkheid."

Jaarlijks bespreekt de raad een vijftiental plannen en formuleert ze een veertigtal adviezen. Dat gaat van kleinere projecten zoals de renovatie van het Pauscollege en de Abdij van Park tot grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Podiumkunstensite, de herbestemming van het Stadhuis, het project Burenberg op de oude Accosite en de renovatie van STUK en OPEK.

Vanuit binnen- en buitenland was er de voorbije decennia interesse voor de werking van de adviesraad. In 2022 viel Leuven zelfs in de prijzen bij de uitreiking van de prestigieuze Europese Access City Award. Dat is een prijs waarmee de Europese Unie steden wil aanmoedigen om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk in te richten. De stad schopte het tot de laatste zes finalisten en kreeg een speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid. De jury loofde het feit dat de stad burgers, bedrijven en instellingen betrekt om op een innovatieve manier de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Dat is in grote mate de verdienste van de adviesraad.

Brecht Provoostplein

Het was Brecht Provoost die mee aan de wieg stond van de raad. Met veel enthousiasme zette hij zijn schouders onder een samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig kan deelnemen. Om hem te eren en naar aanleiding van de 25e verjaardag van de raad huldigden de stad en de raad gisterenavond aan Sint-Maartensdal, waar Brecht woonde, het Brecht Provoostplein in. Het plein, met rolstoelvriendelijke picknickbanken, natuurlijke speelelementen en een uitnodigende groene omgeving, staat symbool voor Brechts visie op het belang van ontmoetingsplaatsen waar mensen samen kunnen komen, ongeacht hun achtergrond of beperking. Dichter Mustafa Kör bracht in een prachtig gedicht hulde aan Brecht.

Blijven werken aan een toegankelijk Leuven

Sam Michiels, voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid, kijkt al vooruit: “We appreciëren dat onze expertise ernstig genomen wordt door de stad en de vele externe ontwerpers met wie we samenwerken. De uitdaging voor de komende jaren is om niet terug stil te vallen. Er is nog werk aan de winkel.”

“We hebben de voorbije 25 jaar cruciale stappen gezet op het vlak van toegankelijkheid en dat is zonder meer te danken aan onze adviesraad. Een toegankelijke openbare ruimte creëren betekent voor ons letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Ons toegankelijkheidsbeleid heeft een sterke mensenrechtenbasis, want ieder mens heeft het recht om volledig deel te nemen aan de samenleving, en bij voorkeur zo autonoom mogelijk. Maar we weten dat er nog veel werk op de plank ligt. We werken dan ook graag de komende jaren hand in hand met de adviesraad verder aan een toegankelijk Leuven", besluit Corneillie.