Groen wil een actieplan voor energiezuinige renovaties van woningen

04 Augustus 2018

Groen wil een actieplan voor energiezuinige renovaties van woningen

“Energiezuinig wonen zou een recht moeten zijn, geen voorrecht”Nu de hitte wereldwijd oprukt, wordt het duidelijk dat de klimaatverandering zich voor onze ogen afspeelt. Daarom is het heel goed dat Leuven ambitieuze klimaatdoelstellingen nastreeft. Maar als we echt klimaatneutraal willen worden zullen we onze ambities voor het energetisch renoveren van woningen fors moeten verhogen. Groen wil een concreet actieplan, met daarin ruim aandacht voor sociaal kwetsbare bewoners.Helaas spreken de cijfers voor zich: Tussen 2010 (nulmetingjaar) en eind 2015 daalde de C02-uitstoot slechts met zo'n 2,5 procent. Dat is een klein stapje vooruit, maar aan dit tempo gaan we er nooit in slagen om tegen 2030 een reductie van bijna 70% te halen, die nodig is. We moeten dringend een versnelling hoger schakelen. Positief is wel dat de Leuvense huishoudens tijdens diezelfde periode een daling van de uitstoot van bijna 10 % lieten optekenen. De Leuvense huishoudens tonen dus dat het kan. Renovatie is voor Groen een topprioriteit Uit de wetenschappelijke studie die gemaakt werd (2013) voor het project Leuven Klimaatneutraal blijkt dat de uitdaging op het vlak van energetische renovatie van gebouwen erg groot is. Zo’n 32% van de CO₂-uitstoot is afkomstig van onze woningen. Nog eens 26% komt van niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, winkels en scholen. Samen zijn de woningen en gebouwen in Leuven dus goed voor 58% van onze CO₂-uitstoot. Naar schatting zal 85% van de huidige woningen en gebouwen in Leuven er ook nog staan in 2030. Daarom is renovatie – isoleren en vergroenen – een topprioriteit. Concreet wil dit zeggen dat er van de ongeveer 40.000 bestaande Leuvense wooneenheden per jaar 750 woningen energiezuinig gerenoveerd dienen te worden in de periode 2015-2030 (11.200 woningen in totaal). Dat is een verdrievoudiging van het huidige aantal renovaties.David Dessers (lijsttrekker): “Er gebeurt al best veel, maar niet genoeg. Groen wil dat bij het begin van de volgende legislatuur een concreet actieplan wordt opgemaakt met streefcijfers per jaar om de renovatie van woningen en gebouwen op te drijven. Dat is in belangrijke mate ook een sociale uitdaging. De mensen die het meest slachtoffer zijn van energiearmoede hebben tegelijk vaak ook de minste mogelijkheden om hun energieverbruik naar beneden te krijgen. Daarom willen we dat er binnen het actieplan uitdrukkelijk plaats is voor sociaal kwetsbare mensen. We stellen voor om daartoe een sociaal renovatiefonds energie te voorzien van € 10 miljoen.”Het zal erop aankomen alle verschillende initiatieven zo goed mogelijk te bundelen en op een zo praktisch mogelijke manier aan te bieden aan die mensen die het moeilijk hebben. Er gebeurt al behoorlijk wat: renovatie van sociale woningen, het energieloket , de Energiesnoeiers , speciale energieleningen voor mensen met een lager inkomen, samenaankoop. Ook op maat van mensen met kleine inkomens David Dessers: “Dat is goed, maar veel gekende initiatieven helpen in de feiten vaak goed geïnformeerde en mondige mensen met een gemiddeld of hoger inkomen. Het komt er dus op aan een voldoende groot deel van de aanpak uitdrukkelijk te richten op de meer kwetsbare doelgroepen. Energiezuinig wonen zou een recht moeten zijn, geen voorrecht.”Een belangrijk principe daarbij is ontzorging: neem zoveel mogelijk zorgen uit handen en bied praktische oplossingen waarbij men niet zelf langs veel instanties moet passeren. Oplossingen zouden ook zoveel mogelijk moeten gericht zijn op diepgaande renovatie, anders verschuif je het probleem naar de toekomst. En er zou aandacht moeten zijn voor de specifieke woonsituatie van kwetsbare mensen. Velen van hen huren of kochten een woning in slechte staat. Ervaringen van organisaties als Collectief Goed in Antwerpen of van een project als Dampoort KnapT OP in Gent kunnen daarbij zeer nuttig zijn. In Leuven is het project Minder = Meer van start gegaan met het uitwerken van oplossingen die gericht zijn op kwetsbare mensen. Door een gecoördineerde aanpak, met de nodige middelen, moet het mogelijk zijn ook voor mensen met een lager inkomen het uitzicht te geven op een duurzame energiezuinige woning.David Dessers