Leuven kandidaat voor Europese Access City Award 2022

10 September 2021

Leuven kandidaat voor Europese Access City Award 2022

Leuven stelt zich kandidaat voor de Europese Access City Award 2022. Dit is een jaarlijkse Europese prijs voor toegankelijke steden. De Europese Unie wil zo steden aanmoedigen om hun openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 3 december, de internationale dag van mensen met een handicap. De Access City Award wordt toegekend aan een Europese stad van meer dan 50.000 inwoners die op vlak van toegankelijkheid een voorbeeld is. Aan de award is een geldprijs verbonden voor de eerste drie verkozen steden. Onder andere Breda en Lyon ontvingen in het verleden de eerste prijs. De stad Leuven stelt zich nu voor het eerst kandidaat. "We geloven dat we de laatste jaren enkele cruciale stappen hebben gezet op het vlak van toegankelijkheid en dat we dus kans maken op deze prijs. Een toegankelijke openbare ruimte creëren betekent voor ons letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat daarbij niet alleen over aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook over toegankelijke evenementen en dienstverlening. Denk aan de prikkelarme dag op de kermis en de Open Monumentendag die dit jaar in het teken van inclusief erfgoed staat, bijvoorbeeld. Iedereen profiteert bovendien van een toegankelijke openbare ruimte, ook kinderen en mensen met een kinderwagen of een rollator bijvoorbeeld", licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie de kandidatuur toe. "Een toegankelijke openbare ruimte creëren betekent voor ons letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat daarbij niet alleen over aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook over toegankelijke evenementen en dienstverlening." - Lies Corneillie Blijven verder werken "Dat we meedingen naar deze prijs, betekent echter niet dat het werk in Leuven af is. We beseffen goed dat er op verschillende vlakken nog werk aan de winkel is", vervolgt schepen Corneillie. "In onze kandidaatstelling hebben we dan ook heel wat plannen opgelijst, zo zullen we bijvoorbeeld op termijn de adviezen van de adviesraad toegankelijkheid herwerken tot een toegankelijkheidsnorm. We zien onze kandidatuur als een stimulans om ook de komende jaren hard verder te werken aan een toegankelijk Leuven." Adviesraad toegankelijkheid als spil "De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid", vertelt Corneillie. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen. "Door de diversiteit aan handicaps die vertegenwoordigd zijn in de adviesraad wordt automatisch gezocht naar een faire oplossing die voor iedereen werkt. Ook voor mensen zonder beperking. Dit leidt tot concrete adviezen in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten, architecten, organisatoren van evenementen of de horecasector", aldus Corneillie. Momenteel wordt de adviesraad toegankelijkheid betrokken bij onder meer de dossiers rond de nieuwe podiumkunstensite, de heraanleg van de oevers van de Vaartkom, maar evengoed rond vrije tijd voor personen met een beperking of de aanleg van speelterreinen. Voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid Sam Michiels vult aan: "We zien het indienen van onze kandidatuur niet alleen als erkenning voor de concrete resultaten die er de voorbije jaren geboekt zijn maar evenzeer als expliciet statement van de stad om ook in de komende jaren een voortrekkersrol te willen spelen." Voorbereiding en indiening Om het dossier voor te bereiden werd een beroep gedaan op personen van verschillende stadsdiensten, externe experten en ervaringsdeskundigen. In een stuurgroep en enkele werkgroepen bogen ze zich over het toegankelijkheidsbeleid van de stad. Eerder deze week diende de stad haar kandidatuur in. Op 3 december 2021 wordt de winnaar bekendgemaakt.