Leuven hanteert strenge en geïntegreerde aanpak voor woonkwaliteit

30 Januari 2020

Leuven hanteert strenge en geïntegreerde aanpak voor woonkwaliteit

Jaarlijks 5.000 wooncontroles en herstelgerichte aanpak De stad Leuven voert een actief beleid rond woonkwaliteit, met een oplossingsgerichte en daadkrachtige aanpak om woningen te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen. Jaarlijks voert de stad 5.000 wooncontroles uit. Bij 75 % van de vaststellingen leidt dit tot een snel herstel van de woning en de kwaliteit. Voor de andere gevallen werkt de stad samen met de betrokken instanties om hier strafrechtelijk gevolg aan te geven. Zo werden de laatste jaren in samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie 233 pv’s opgemaakt en opgevolgd. Oplossingsgerichte aanpak Jaarlijks voert de stad 5.000 wooncontroles uit, onder meer na meldingen van bewoners, politie, OCMW of brandweer. Als de stad gebreken vaststelt, krijgt de eigenaar gemiddeld een maand de tijd om ze te herstellen. Als het dan in orde is, ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest. Dat is een attest dat verklaart dat de woning in orde is, conform de Vlaamse wooncode. Sinds 2014 reikte de stad 6.318 conformiteitsattesten uit. Leuven reikt 30 % van alle attesten in Vlaanderen uit en meer dan Antwerpen en Gent tezamen. "Jaarlijks voert de stad 5.000 wooncontroles uit. In 75 % van de gevallen leidt dit tot een snel herstel van de woning." - Lies Corneillie Als de eigenaar geen actie onderneemt, dan verklaart de burgemeester de woning officieel ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar betaalt dan meteen een belasting van 500 euro per jaar voor een kamer en 2.500 euro per jaar voor een woning. Dat bedrag neemt jaarlijks exponentieel toe. Het stadsbestuur verhoogde die belasting vorig jaar nog. 75 % van de dossiers wordt opgelost zonder dat het pand ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Sinds eind 2017 kiest Leuven er voor om zelf procedures tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring op te starten via de zogenaamde ontvoogding. Op die manier kan de stad krachtdadiger optreden. Door deze aanpak verplicht de stad eigenaars om hun woning snel in orde te brengen in het belang van de huurders die zo in een geschikte woning kunnen verblijven. Strenge aanpak Voor de hardleerse eigenaars zet de stad verdere stappen in samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie, de politie en het parket. De Vlaamse Wooninspectie heeft twee doelen: de panden enerzijds in orde krijgen en anderzijds de hardleerse eigenaars vervolgen. De Vlaamse Wooninspectie stelt pv’s op op basis van inbreuken op de Vlaamse wooncode. Dat gaat onder meer over krotverhuur. In de periode 2011-2018 stelde deze 233 pv’s op. Voor 81 dossiers werd een strafrechtelijke procedure opgestart. "Voor de hardleerse eigenaars werken we samen met de betrokken instanties. Samen met de Vlaamse Wooninspectie werden de voorbije jaren 233 pv's opgemaakt en opgevolgd. Voor 81 dossiers werd een strafrechtelijke procedure opgestart." - Lies Corneillie Als N-VA spreekt over acht pv’s, dan geeft dit een vertekend beeld. Ze hebben het in dit geval enkel over pv’s van de politie voor huisjesmelkerij en niet die van de wooninspectie. Huisjesmelkerij is een specifieke vorm van doelbewust krotverhuur aan kwetsbare mensen waarbij de eigenaar er abnormaal profijt uithaalt. De ervaring in Leuven leert dat een geïntegreerde aanpak waarbij stad, politie, inspectie en parket samenwerken om volledige dossiers op te bouwen, werkt: ze leiden snel tot herstel van de woning (dit gebeurt in 75% van de gevallen) en/of strafrechtelijke vervolging. De betrokken huurders ondersteunt de stad via een samenwerking met de Huurdersbond.