Stad Leuven plant aankoop Scheutsite in Kessel-Lo

09 April 2019

Stad Leuven plant aankoop Scheutsite in Kessel-Lo

Op een historische getuigenheuvel in Kessel-Lo ligt de site van Scheut, een park van ruim twintig voetbalvelden groot, met enkele missiegebouwen. De stad wil op dit prachtige domein ruimte creëren voor het middenveld en verenigingsleven. Momenteel wonen er nog een vijftigtal paters en zusters op het domein, in twee missiegebouwen. De zusters verhuizen eind 2020 naar de zusters van de Jacht in Heverlee. De paters trekken na verkoop naar het missiehuis van Scheut in Schilde. De stad krijgt nu de kans om de site aan te kopen, wat een goede gelegenheid is om tegemoet te komen aan de vraag van Leuvense verenigingen en middenveldorganisaties naar bijkomende ruimte. De stad zal samen met de buurt en geïnteresseerde verenigingen en organisaties zowel de tijdelijke als de definitieve invulling van de Scheutsite verder uitwerken. Beide missiegebouwen zijn nog in zeer goede staat. De meeste ruimtes zijn onmiddellijk inzetbaar. De huidige eigenaars zijn verheugd dat de site ook in de toekomst nog steeds een maatschappelijke rol zal vervullen. Maatschappelijke functie "Met de aankoop van de Scheutsite komen we tegemoet aan de vraag van Leuvense verenigingen naar bijkomende ruimte." - Lies Corneillie Deze site biedt tal van mogelijkheden. "We kunnen er ruimte creëren voor onderwijs, zorg en jeugd of voor sociaal-culturele activiteiten", zegt schepen van vastgoed Lies Corneillie. Ook enkele vormen van wonen, zoals een rust- of verzorgingstehuis, doorgangswoningen of omkaderd wonen zijn er toegelaten, in tegenstelling tot de meer klassieke woonvormen, zoals appartementen of huizen." De site van Scheut bevindt zich op één van de getuigenheuvels die Leuven rijk is. Die heuvels zijn restanten van een oeroude kustlijn en hebben niet alleen een grote erfgoedwaarde, het zijn ook waardevolle natuurgebieden. De stad wil die natuur- en erfgoedwaarde beschermen en tegelijk de site toegankelijker maken voor noden van het Leuvense middenveld.