Leuvenaars genieten van aangename, nette en groene stad in coronatijden

20 April 2021

Leuvenaars genieten van aangename, nette en groene stad in coronatijden

De Leuvenaars hebben door de coronacrisis de parken en pleinen herontdekt en nog meer leren waarderen. De meer dan 100.000 Leuvenaars, meer dan 50.000 studenten, bijna 8.000 scholieren uit andere gemeenten en de vele andere bezoekers hebben de stad de voorbije maanden intensief beleefd. "Iedereen heeft wel meer dan één nieuw plekje in de stad ontdekt. Leuvenaars genieten voluit van de parken, pleinen en straten. We blijven dus verder werk maken van een aangenaam publiek domein. Want een groene en nette omgeving geeft veel energie en is belangrijk gebleken voor de veerkracht in deze moeilijke periode", zeggen schepen van openbaar groen Lalynn Wadera en schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. De stadsdiensten hebben een tandje bijgestoken om het openbaar domein veilig, aangenaam en proper te houden voor al die gebruikers. "We hebben nog nooit zoveel suggesties voor verbeteringen en vrijwillige hulp ontvangen als vandaag", klinkt het bij de schepenen. Propere parken en pleinen Leuvenaars hebben het openbaar domein veel meer gebruikt en ze tonen zich ook heel betrokken. De strenge coronamaatregelen zorgen voor extra druk op het openbaar domein. "De stadsdiensten leveren extra inspanningen om het proper en net te houden", zegt schepen Thomas Van Oppens. "Voor het eerst worden populaire pleinen en parken ook 's nachts en in het weekend opgeruimd. We hebben extra vuilnisbakken geplaatst op drukke plaatsen zoals aan Abdij van Park. In het Sluispark staan twee tijdelijke glasbollen. Op zonnige dagen delen stewards afvalzakjes uit." Naast de toiletwagen op het Ladeuzeplein staan er drie chemische toiletten en twee mobiele urinoirs in het Sluispark. De urilift in de Tiensestraat gaat overdag omhoog en 's nachts naar beneden. De stad ondersteunt ook Leuvenaars die in hun eigen wijk op vaste basis zwerfvuil willen rapen. Door de herontdekking van wandelen in de natuur is het aantal zwerfvuilvrijwilligers sterk gestegen van een dertigtal vóór de coronacrisis naar méér dan honderd. De stad verwacht dat dat aantal weldra nog zal verdubbelen. "De stadsdiensten leveren extra inspanningen om het proper en net te houden. Voor het eerst worden populaire pleinen en parken ook 's nachts en in het weekend opgeruimd." - Thomas Van Oppens "In de toekomst zullen we een slim systeem voor herbruikbare koffiebekers financieel ondersteunen", laat een tevreden Van Oppens nog weten. "Zo geven we de Leuvense koffiebars een duwtje in de rug. Tegelijk verminderen we de nood aan wegwerpbekers en vermijden we dus afval." Groene plekken Leuvenaars hebben tijdens de coronaperiode vele nieuwe groene parels in de stad ontdekt. Denk aan de tuin De Walque, het Dijlepark, het Mariapark, het Noormannenpark, de Luibank achter de ijskelder aan de Brusselsepoort, het Van Dalepark met het Dijlewolvenpad, de Dijleterrassen en natuurlijk de vorig jaar verworven Vijvers van Bellefroid. "Veel Leuvenaars wonen in een appartement of studio, waar ze niet altijd over eigen buitenruimte beschikken", zegt schepen Wadera. De investeringen die de stad de voorbije jaren gedaan heeft om een groene stad te zijn, hebben dubbel en dik geloond tijdens deze coronaperiode. "Dit heeft bevestigd dat een toekomstgerichte aanpak er eentje mag zijn waarin we nog meer werk maken van groen in de stad. De komende jaren zullen we Leuvenaars nog meer betrekken om de stad te vergroenen. We zullen Leuvenaars inspireren en helpen om zelf ook bomen te planten, geveltuinen aan te leggen, bloemen te zaaien in de tuin of in potten op het terras, het gras te laten groeien, de oprit te ontharden enzovoort. Daarnaast blijven we op het openbaar domein zoeken naar mogelijkheden om verder te vergroenen, onder andere met bijkomende buurtbossen, met werken om de natuurwaarde van de Vijvers van Bellefroid te versterken en met de opfrissing van onder andere het stadspark, de Kruidtuin en de Philipssite", zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. Omdat stad Leuven met die projecten van vergroening en ontharding op een innovatieve manier werkt aan een klimaatrobuuste stad van de toekomst, kan ze hiervoor rekenen op Europese steun. 273-maal dankjewel "We zijn heel blij dat Leuvenaars zo intensief van onze stad kunnen genieten en dat ze daar ook een stuk hun veerkracht uithalen. Dat was niet mogelijk geweest zonder het eindeloze engagement van de 139 medewerkers van de groendienst en 134 medewerkers van de reinigingsdienst die elke dag alles gegeven hebben. Ze hebben rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen hun manier van werken aangepast en begonnen vaak zelfs vroeger met werken zodat iedereen optimaal kan genieten van de stad. In naam van de vele Leuvenaars bedanken we hen daarvoor", besluiten schepen Wadera en schepen Van Oppens.