‘Maak werk’ van onkruidbestrijding

25 Augustus 2006

De voorbije weken was er in de media veel aandacht voor het voorstel van schepen Pierre Neefs om de jeugdbewegingen in te schakelen voor het bestrijden van het onkruid op stoepen en pleinen. Zijn motivatie is duidelijk: aangezien de gemeentebesturen in de toekomst minder en minder gebruik mogen maken van herbiciden zal het verwijderen van opschietend onkruid op stoepen en fietspaden mechanisch en manueel moeten gebeuren wat inderdaad tijd zal vergen. Gemeenteraadslid Yves Vanden Bosch: "De vele reacties op het voorstel leiden de aandacht af van de positieve aanleiding tot deze discussie. Mee door de inbreng van Groen! heeft de Vlaamse overheid ervoor gekozen de lokale besturen aan te zetten om gifvrij te gaan werken op hun grondgebied. Dat is een enorme vooruitgang voor de gezondheid van mens en milieu. De reactie van de schepen lijkt vrij verkrampt. Het gaat hier niet enkel over een 'probleem'. Wij vinden het net een hele verademing dat de gifspuit niet meer kan gehanteerd worden." We beseffen dat de aanpak van het onkruid zonder herbiciden arbeidsintensiever zal zijn. Maar ook daar liggen uitdagingen. OCMW-raadslid Riet Van Laer: "Wij gunnen de jeugdbewegingen zeker een extra euro inkomen. Maar het gaat hier over een structurele taak van de overheid, die beter door eigen medewerkers kan worden opgenomen. Net nu er nog steeds zoveel kwetsbare mensen, met weinig of geen diploma's, zonder job zitten, zou hier gekozen moeten worden voor een oplossing die werk kan creëren voor een aantal mensen. Onder meer het stelsel van tewerkstelling via 'artikel 60' biedt mogelijkheden."

Wij hopen dat het debat over een gifvrije stad niet wordt herleid tot enkele mediatieke reacties op een 'ideetje' van een schepen. Daarom zullen we tijdens de gemeenteraad van 28 augustus voorstellen om een sociaal tewerkstellingsproject op te starten voor een duurzame aanpak van onkruid.

Yves Vanden Bosch, gemeenteraadslid en Riet Van Laer, OCMW-raadslid Jan Mertens, voorzitter