“Leuvenaars moeten 4,5 jaar wachten op een sociale woning, tijd voor een omvattende aanpak”

10 December 2017

Uit een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout blijkt dat Leuvense kandidaat-huurders van een sociale woning vorig jaar gemiddeld 1.681 dagen of ongeveer 4,5 jaar op een sociale woning moesten wachten. Daarmee scoort Leuven slechter dan het Vlaamse gemiddelde dat 1.131 dagen of 3 jaar bedraagt. "Steeds meer mensen vallen in de armoede omdat zij de fenomenale woonkosten niet langer kunnen dragen. Het terugdringen van de wachttijd voor een sociale woning zou prioritair moeten zijn. We mogen niet aanvaarden dat Leuvenaars eerst 4,5 jaar het hoofd boven water moeten houden op de private huurmarkt alvorens zij in een sociale woning kunnen wonen," aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout en gemeenteraadslid Lies Corneillie (Groen). Ook in Leuven nemen de problemen met betaalbaarheid op de huurmarkt toe. Recent nog benadrukte de Vlaamse Woonraad dat vooral de problemen van de zwaksten op de woonmarkt steeds verder worden aangescherpt. An Moerenhout (Vlaams parlementslid): "Een van de belangrijkste redenen van deze scherpe wooncrisis is het tekort aan sociale woningen. Terwijl mensen wachten op een sociale woning moeten zij zich beredderen op de private huurmarkt. Daar kunnen zij steeds vaker de almaar hogere kosten van de huur niet betalen op het einde van de maand. Dat zorgt voor onzekerheid en problemen met betaalbaarheid, zowel voor de huurder als de verhuurder. Ook in Leuven neemt deze problematiek toe. Leuvenaars moesten 3 jaar geleden al 4 jaar of 1.451 dagen wachten op een sociale woning, maar vandaag blijkt dat deze wachttijd nog verder is toegenomen tot 4,5 jaar of 1.681 dagen. Dat is een onaanvaardbaar lange tijd." (Dit is een gemiddelde. Bij Dijledal varieert de wachttijd naargelang het aantal slaapkamers. Voor woningen met 2 slaapkamers gaat het sneller, voor gezinnen met 5 of meer personen duurt het langer.)

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Iedereen weet intussen dat de toestand in Leuven ernstig is. Ondanks grote inspanningen gaan we er niet op vooruit. In Leuven is de voorbije jaren het relatieve aandeel aan sociale woningen gedaald, van 7,67% in 2006 tot 6,6% (cijfers 2014, uit de Stadsmonitor). Huisvestingsmaatschappij Dijledal werkt hard, dat erkennen we. Renovatie van de huidige woningen is nodig, net als een uitbreiding van het aanbod. Maar we blijven vaststellen dat de nood veel hoger is dan het aanbod. Wij stappen niet mee in een simplistisch verhaal, alsof je in een vingerknip de hele wachtlijst kunt wegwerken. Anderzijds mogen we niet vervallen in gelatenheid. Een gecoördineerde aanpak van alle betrokkenen is nodig. Kan de stad Dijledal beter ondersteunen om sneller woningen te realiseren? Kunnen we privémiddelen activeren om snel betaalbare huurwoningen te realiseren, zoals wij eerder al voorstelden? Kunnen we meer huiseigenaars overtuigen om onbenutte ruimtes te verhuren, zo mogelijk via het sociaal verhuurkantoor? Wij zijn verder voorstander van een grotere rol voor AGSL op de huurmarkt en van de oprichting van een Community Land Trust (CLT) (zoals ondertussen ook andere partijen). Ook op kortere termijn is er meer mogelijk. We roepen de stad op om alle betrokkenen zo snel mogelijk samen te brengen en op korte termijn actie te ondernemen."

An Moerenhout en Lies Corneillie