Stad Leuven bevestigt 750e nestkastje voor gierzwaluwen

07 Juni 2023

Stad Leuven bevestigt 750e nestkastje voor gierzwaluwen

"We willen de zwaluwen die passeren in de stad zoveel mogelijk kansen geven om er een nest te bouwen. Zo dragen we bij tot het behoud van deze zeldzamer wordende vogels." - Thomas Van Oppens.

Vandaag, op Wereld Gierzwaluwen Dag, heeft stad Leuven samen met de Gierzwaluwenwerkgroep Leuven (Natuurpunt Leuven & Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud) het 750e nestkastje voor gierzwaluwen opgehangen aan de dakrand van de woning van een vrijwillige Leuvenaar. In zo’n nestkastje kan de vogel broeden en zijn nageslacht uit laten. De gierzwaluw heeft het moeilijk en daarom blijft de stad op zoek naar nog meer locaties voor nestkastjes.

"Gierzwaluwen verblijven een korte tijd in onze contreien, meestal van mei tot eind juli. Hoewel een gierzwaluw de rest van het jaar continu vliegt, zelfs om te eten, te drinken, te paren en te slapen, zoeken de vogels in Leuven wel een plek om te landen. Ze zijn immers hier om te broeden en hun nageslacht uit te breiden", vertelt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Als ze zelf kunnen kiezen, dan zoeken gierzwaluwen een gat achter een regenpijp of in de dakgoot. Omdat die gaten steeds minder voorkomen, voorziet de stad zelf nestkasten", vult schepen van openbaar groen Lalynn Wadera aan.

750 nestkasten

Vandaag hing de stad het 750e nestkastje op. De stad maakt de nestkasten zelf en hangt ze dan gratis op bij Leuvenaars die zich daarvoor kandidaat stellen. "Soms moeten ze heel hoog gaan om een nestkast op te hangen. Gelukkig hebben we medewerkers zonder hoogtevrees", zegt schepen Wadera. "Nadien laten ze enkele handenvol hakselhout achter in de nestkastjes. Die lijmen de vogels met speeksel samen en ze vullen het nest verder aan met rondvliegende stukjes dun plastiek en pluimpjes."

Werken aan het behoud van deze soort

Doordat de gierzwaluwen te weinig holtes vinden, broeden ze maar één in plaats van twee of drie keer per jaar en neemt hun aantal sterk af. "We willen de zwaluwen die passeren in de stad zoveel mogelijk kansen geven om er een nest te bouwen. Zo dragen we bij tot het behoud van deze zeldzamer wordende vogels, want de gierzwaluw is een koesterbuur van Leuven. Dat wil zeggen dat Leuven een ideale plek voor hem is en dat hij extra zorg nodig heeft om te overleven", aldus schepen Van Oppens.

Interesse

Wie ook een nestkast aan zijn gevel wilt en zo de gierzwaluwen een veilige kraamtijd wilt geven, kan zich melden via www.leuven.be/zwaluw. De stad bekijkt vervolgens of de locatie geschikt is om aan en af te vliegen. "Een hoge en brede dakgoot leent zich het best," weet schepen Wadera. "We blijven zoeken naar locaties, wie interesse heeft meldt zich dus best aan. De medewerkers van de stad komen graag langs om te bekijken of jouw dakrand geschikt is."

Wie graag meer weet over de gierzwaluw of graag mee aan de kar trekt voor het behoud van deze vogel die met zijn vrolijk gegier onze zomers opvrolijkt, vindt alle informatie op www.leuven.be/zwaluw.