Stad Leuven gaat vijftig hoppinpunten inrichten

25 Januari 2019

Stad Leuven gaat vijftig hoppinpunten inrichten

"Met deze mobipunten maken we het voor de inwoners en bezoekers van Leuven makkelijker om een deelfiets of -wagen te gebruiken." - David Dessers

De stad Leuven gaat de komende drie jaar met Europese steun vijftig hoppinpunten inrichten. Dit zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen vindt, zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen, -bakfietsen en -steps. Leuven krijgt hiervoor een Europese subsidie van 516.721 euro als Interreg-project.

Door een gebiedsdekkend netwerk van vijf grote, tien middelgrote en vijfendertig kleine hoppinpunten uit te bouwen, krijgen bewoners en bezoekers een helder overzicht van de beschikbare vormen van deelmobiliteit in hun buurt en wijk. Op deze locaties zullen de diverse mobiliteitsdiensten zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen en -bakfietsen, buggy’s en rolstoelen samen aangeboden worden. Bijkomende diensten en voorzieningen ter plaatse zoals een lockersysteem voor stadsdistributie en real time info over het openbaar vervoer zullen het gebruik ervan nog stimuleren. Het aanbod wordt bovendien ter beschikking gesteld in een app. Een eigen huisstijl zal de hoppinpunten herkenbaar maken. De stad gaat nu op zoek naar geschikte locaties.

Schepen van mobiliteit, David Dessers, is verheugd over deze Europese steun: "Met deze hoppinpunten willen we het voor de inwoners en bezoekers van Leuven makkelijker maken om gebruik te maken van deelfietsen en -wagens. De hoppinpunten zijn een belangrijke stap naar het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Leuven en dragen bij tot een aangename, bereikbare en klimaatneutrale stad."

De hoppinpunten zijn bovendien een antwoord op de 'verrommeling' van het openbaar domein door het grote aanbod van onder andere deelfietsen, deelauto’s en e-steps, die vaak lukraak gestald worden op het openbaar domein. Via de hoppinpunten zal de stad Leuven afspraken maken met de verschillende aanbieders om hun deelmobiliteitsaanbod te clusteren op goedgekozen plaatsen.

Interregionaal project

De stad Leuven krijgt hiervoor een subsidie van 516.721 euro als Interreg-project en legt daar zelf ruim 350.000 euro bovenop, deels financieel en in werkuren. Interreg subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei en wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Behalve Leuven nemen ook Amsterdam, Nijmegen, Manchester, Dreux en Kempten aan dit project deel. Het totale werkingsbudget van het project bedraagt 8,8 miljoen euro, waarbij 5,3 miljoen euro gefinancierd wordt door Interreg. In totaal worden 92 hoppinpunten gerealiseerd met circa 2.400 gedeelde mobiliteitsvoertuigen in zes pilootsteden.