De 150ste cambio in Leuven

27 Oktober 2022

De 150ste cambio in Leuven

In 2005 ging cambio autodelen van start in Leuven. Zeventien jaar en duizenden gebruikers later huldigden cambio en stad Leuven de 150ste deelauto van cambio in Leuven in. Ondertussen is cambio actief in 62 Vlaamse steden en gemeenten. Meer dan 30.000 Vlamingen, waaronder ruim 3800 inwoners van Leuven, maken ondertussen gebruik van dit autodeelsysteem. Cambio breidde doorheen de jaren niet alleen sterk uit, maar evolueerde ook verder om de overstap van een eigen wagen naar een gedeelde wagen zo makkelijk mogelijk te maken. Geert Gisquière, directeur cambio Vlaanderen: "Met 150 deelwagens - verspreid over zo’n 50 ophaalpunten in de stad - is cambio er voor elke Leuvenaar op wandelafstand. Daarmee maken we het verschil voor elke inwoner van deze stad." Niet alleen de cambio-gebruikers zelf doen hierbij hun voordeel (financieel, gemak, …), ook de maatschappij in z’n geheel. Eén cambio-wagen vervangt tot 14 private wagens. "Zo hebben we in Leuven zowat 12 km aan parkeerruimte vrijgemaakt. Da’s bijna genoeg om pakweg de ganse stadsring aan twee kanten parkeervrij te maken. Bovendien worden duurzame alternatieven als fiets en openbaar vervoer een stuk aantrekkelijker wanneer mensen afstand doen van de spreekwoordelijke 'eigen wagen voor de deur'. Een bevraging leert alvast dat wie de stap zet daar ook heel tevreden over is", aldus Gisquière. "Hoe meer Leuvense gezinnen en bedrijven een deelwagen gebruiken, hoe meer ruimte er vrij komt in onze straten. Ruimte om te spelen, te fietsen, te wandelen, elkaar te ontmoeten." - David Dessers "Leuven is een echte autodeelstad en daar zijn we fier op. Hoe meer Leuvense gezinnen en bedrijven een deelwagen gebruiken, hoe meer ruimte er vrij komt in onze straten. Ruimte om te spelen, te fietsen, te wandelen, elkaar te ontmoeten. Bovendien verminderen deelwagens de parkeerdruk. We blijven het aanbod deelwagens in onze stad dan ook verder uitbreiden", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "Het merendeel van de deelwagens vind je trouwens in onze mobipunten, waar je makkelijk kan overstappen op het openbaar vervoer of een deelfiets."