11.11.11 Leuven snoert Fonske de mond

23 Oktober 2019

11.11.11 Leuven snoert Fonske de mond

Steun aan changemakers wereldwijd Wereldwijd hebben changemakers, personen en organisaties die werken aan een betere wereld, het moeilijk. De vrijheid van meningsuiting komt steeds meer onder druk te staan. Changemakers die streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt, zijn nochtans belangrijker dan ooit. Door Fonske – Leuvens symbool van wijsheid – monddood te maken, kaart het Leuvense 11.11.11-comité deze toestand aan. Samen met changemakers van bij ons vestigt 11.11.11 Leuven de aandacht op zij die wereldwijd strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. "Changemakers vind je overal, in Noord en Zuid", aldus schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "Sommige changemakers maken zelfs de verbinding tussen Noord en Zuid. Maar mensen die onrecht of bepaalde problemen aankaarten, hebben het steeds moeilijker. Wereldwijd, maar ook hier bij ons. Hun kritische stem wordt de kop ingedrukt, ze worden monddood gemaakt. Sommigen vrezen zelfs voor hun leven. Ik ben erg tevreden dat het 11.11.11-comité Leuven deze situatie aankaart. Als stad benadrukken we dat dit niet door de beugel kan en betuigen we onze steun aan deze changemakers." "Als stad betuigen we onze steun aan deze changemakers." - Lies Corneillie Passy (Congo), Thais (Congo), Esperanza (Ecuador), Red (Filipijnen) en Awad (Syrië) zijn zulke changemakers die strijden voor een betere wereld. Zij doen dit elk op hun eigen manier, binnen de eigen context en rond hun thema. In het geval van Passy, Thais, Esperanza, Red en Awad zijn de thema’s respectievelijk vrouwenrechten, media, natuurbehoud, klimaatbeleid en armoedebestrijding. 11.11.11 Leuven geeft deze changemakers én changemakers van bij ons een stem. Het gaat om Alexandra Denys (vroedvrouwenteam Bolle Buik | vrouwenrechten), Nick Meynen (geograaf, onderzoeksjournalist en specialist in milieuconflicten, auteur en docent | media), Dirk Janssen en Daan Van Tassel (De Dijlejutters | natuurbehoud), Marian Jones (Kids For Climate | klimaatbeleid), Lennaert Maes (Lenny & de Wespen | armoedebestrijding) en Lut Vanloo (Buren Zonder Grenzen).