11 aug 2018

Voorrang voor fietsers op de Leuvense ring

Groen verzet zich tegen de gevaarlijke beslissing om de voorrang voor fietsers af te nemen op de Leuvense ring. Lies Corneillie: 'Ben Weyts brengt de fietsers in gevaar. Intussen zijn we het met velen eens dat deze beslissing fietsonvriendelijk en gevaarlijk is. We roepen op om deze beslissing terug te schroeven. Wouter Florizoone: "Weg met haaientanden aan oversteekplaatsen voor fietsers. Voorzie elk kruispunt conflictvrij."

Steun deze oproep en onderteken de petitie! https://www.groenleuven.be/fietsersvoorrang

 

 

Ondertussen heeft de bevoegde Vlaamse minister aangekondigd dat de beslissing wordt teruggedraaid. Veel dank aan alle mensen die de voorbije dagen hun protest hebben geuit. Het heeft duidelijk indruk gemaakt. Hopelijk worden de Leuvense kruispunten snel weer in goede zin aangepast. Dankjewel voor jullie steun!