Voor elk kind in Leuven een groene speelplek op 400 meter van de voordeur

14 April 2017

Er is in de verschillende stadsdelen een ongelijke spreiding van speelterreinen. Groen formuleert voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op minder dan 400 m van waar ze wonen een speelterrein kunnen vinden. De jaarlijkse Buitenspeeldag (19 april) staat voor de deur, en daarom neemt Groen Leuven de buitenspeelruimte in de stad onder de loep. Wat blijkt? Er is een sterk ongelijke spreiding van speelterreinen, ondanks dat Leuven gemiddeld goed scoort in de stadsmonitor (70% van de kinderen vindt een speelterrein binnen 400 m van de woning). Het probleem wordt bijvoorbeeld concreet zichtbaar tussen de Vaartstraat en de Bondgenotenlaan, daar zijn alle 650 kinderen tussen 0-11 jaar aangewezen op het speelterrein aan de Kettekeet. Voor die vele kinderen in die wijk volstaat dat speelterrein niet, en voor bewoners van de Minckelerstraat, Van Monsstraat, Strijdersstraat, Nerviërsstraat,? ) is het ook veel verder dan 400 meter van de woning. Ook in de Mussenwijk en het Nieuw Kwartier is er nauwelijks speelruimte naast Tuin de Walque en het stadspark, en in de deelgemeenten zijn er ook vergelijkbare situaties.

(Op het kaartje staat een huisje voor een speelterrein, de andere symbolen voor een sportterrein.)  

Lies Corneillie, gemeenteraadslid: "Elk kind heeft het recht om te buiten spelen, en het is aan de stad om daarvoor de ruimte in te richten. Zeker als kindvriendelijke stad is het stadsbestuur dit aan zichzelf en alle kinderen verplicht. Een speelterreintje is trouwens veel meer dan een alternatief voor een privétuin, het is een plek waar kinderen samen spelen, en waar (groot)ouders en andere buurtbewoners elkaar ontmoeten. Liefst is een speelterrein ook groen en avontuurlijk, omdat het voor kinderen uitdagender is om te ravotten, en ook beter voor milieu en klimaat."

Groen doet 5 concrete voorstellen om  de stad kindvriendelijker te maken door meer speelelementen en meer speelterreinen aan te leggen, zeker in die buurten waar er nu te weinig speelplekken zijn. Een kind moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar een speelplek vlakbij in de buurt. De partij neemt de normen van Agentschap Natuur en Bos als een richtlijn: woongroen op max 150 meter van de woning, buurtgroen op maximum 400 meter en wijkgroen op maximum 800 meter.

De 5 voorstellen van Groen gaan over (1) bredere stoepen, leefstraten en woonerven, (2) saaie stukjes groen zoals het Kolvenierspad aantrekkelijker maken en (3) braakliggend terrein (tijdelijk) in te richten als speelterrein. Groen pleit voor een (4) groen binnenplein van Tweebronnen en voor overleg met scholen om (5) speelplaatsen buiten de schooluren open te stellen voor de kinderen uit de buurt.  Groen wil ook dat de stad bijeenkomsten met de kinderen, ouders en buurtbewoners organiseert om ook hun voorstellen en ideeën te verzamelen. De partij hamert er ten slotte op om deze oefening te maken voor de hele stad en alle deelgemeenten.

Gemeenteraadslid Lies Corneillie  vraagt een uitgebreide analyse op de commissie Jeugd en een debat over de verschillende voorstellen.

5 voorstellen van Groen voor meer speelplekken tussen Vaartstraat en Bondgenotenlaan


2.    Herwaardeer het Kolveniershof en Tweewaterspad en richt ze kindvriendelijk in

 


3.    Leg (tijdelijke) speelterreinen aan op braakliggend terreinen, bijvoorbeeld in de Strijdersstraat   

 

4.    Vergroen het binnenplein van Bibliotheek Tweebronnen


 

 

5.    Overleg met scholen in de buurt om (groene) speelplaatsen open te stellen voor de buurt
 

 


Lies Corneillie, gemeenteraadslid