Toon Toelen

Gemeenteraadslid | Lid raad van bestuur Helics | 5de plaats lijst

Helics is een intercommunale van de steden Leuven en Hasselt voor informatica. Binnen die raad deel ik mijn expertise als voormalig IT-verantwoordelijke van een kleine erfgoedorganisatie, en ook met (inter)provinciale dossiers via mijn taken op het kabinet van Tie Roefs, provinciaal gedeputeerde voor Informatica. Op die manier introduceerde ik er bijvoorbeeld het Green Digital Charter, een engagement van overheden om de ecologische voetafdruk van hun IT-infrastructuur te verminderen en tegelijk toepassingen te ontwikkelen voor de vergroening van de samenleving.

In de gemeenteraad volg ik drie commissies op:
• Ruimtelijke ordening en monumentenbeleid
• Financiën
• Personeel en organisatie

Daarvan vormt mobiliteit de hoofdbrok; in het bijzonder fietsbeleid, hoogwaardig openbaar vervoer, buurtwegen… Maar ook de wetgeving op vlak van RO is me niet vreemd: van gewestplannen en structuurplannen over BPA’s, RUP’s, WUG’s en verkavelingsvergunningen tot en met de eenvoudige bouwvergunning. Verder volg ik ook de thema’s erfgoed, GIS, de luchthaven en stadsvernieuwing op, en - in mindere mate - waterlopen en landbouw.

Eén van mijn sterkste punten is het vinden van relevante informatie met betrekking tot procedures. Mijn collega’s in de gemeenteraad kennen me als iemand die de nogal droge regelgeving over de omgevingsvergunning, overheidsopdrachten, binnenlands bestuur en openbaarheid van bestuur… opvolgt. Daarnaast interesseer ik me ook in het institutionele debat rond de ‘interne’ staatshervorming, intergemeentelijke samenwerking, fusies en politieke cultuur. Die bovenlokale bril wordt nog versterkt door de vele contacten binnen andere Groen-afdelingen door mijn partij-engagement sinds 2001 en mijn taken bij het provinciaal kabinet.

Tot slot zie ik mijn mandaat ook als een manier om mijn buurt te vertegenwoordigen, de Spaanse Kroon, een exclave met postcode 3000 buiten de ring.