Programma

De toekomst is nu. We kunnen nu de keuzes maken die duurzame en rechtvaardige antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Download het volledig programma

Er is ook een korte synthese van het programma beschikbaar.

Een duurzame stad

Groen wil een stad die voluit kiest voor een klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat Leuven snel klimaatneutraal wordt en dat we klaar zijn om de klimaatverandering op te vangen. Die stad is een circulaire stad, waar we grondstoffen niet verloren laten gaan maar in de kringloop houden. In die stad besparen we zoveel mogelijk energie en produceren we zelf duurzame energie, samen met de burgers. We verplaatsen ons op de meest duurzame wijze, dus zoveel mogelijk te voet en met de fiets. We zorgen voor een goed openbaar vervoer en proberen het aantal autokilometers zoveel mogelijk terug te dringen door goede alternatieven te voorzien.

Een leefbare stad

Groen wil een stad waar de lucht gezond is en waar de natuur in de stad voor iedereen dichtbij is. Zo’n stad maakt het leven gezond en is een goed antwoord op de klimaatverandering. Met meer bomen en meer water dichtbij kunnen we het hoofd koel genoeg houden. Die stad probeert zoveel mogelijk open ruimte open te houden en zorgt ervoor dat we eerlijk en gezond voedsel weer dichtbij kunnen produceren.

Een rechtvaardige stad

Groen wil voluit gaan voor een ander woonbeleid dat het recht op wonen opnieuw kan garanderen, ook voor wie minder verdient. We willen dat de lokale overheid veel actiever wordt op de woningmarkt en kiezen voor nieuwe woonvormen die aangepast zijn aan de samenleving van morgen. Een rijke stad als de onze moet meer kunnen doen voor wie nu geen kansen krijgt. We kiezen voor een sterk armoedebeleid dat de sociale rechten garandeert van al onze burgers. We willen betaalbare en kwalitatieve zorg voor iedereen garanderen en maken werk van een preventief gezondheidsbeleid. De stad waar wij in geloven kiest ervoor om een deel te zijn van de hele wereld, onder meer wanneer het gaat over migratie.

Een stad voor iedereen

Groen wil een stad die op maat is van alle generaties. Kinderen en jongeren moeten er veilig zelf op weg kunnen gaan en spelen, elkaar ontmoeten en zich ontspannen. Ouderen zouden zich overal zelfstandig moeten kunnen bewegen en hebben recht op zorgvoorzieningen en dienstverlening die aangepast is aan de moderne tijd. We willen verder een bruisende cultuur, in alle delen van de stad. Leuven is een stad waar vele culturele gemeenschappen zich thuis voelen, en dat moet ook zo blijven. Het is immers een grote rijkdom. En in deze stad is de brede school, open voor de wereld, het symbool van het onderwijs van vandaag en morgen.

Een werkende stad

Groen gelooft in een ondernemende stad, met kansen en ruimte voor eigentijdse ondernemers die voluit mee hun schouders zetten onder de stad van morgen. Met de keuze voor een circulaire economie maken we verder ook werk van duurzame werkgelegenheid, ook voor wie het nu moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. We willen lokaal winkelen versterken en ook alle kansen geven aan een deeleconomie die meer gaat herstellen en opnieuw gebruiken in plaats van weggooien.

Een stad die we samen maken

Groen kiest voor een andere beleidscultuur. Volwaardige participatie door alle burgers zou het uitgangspunt moeten zijn voor een eigentijdse manier van beleid voeren. De gemeenteraad zou een spil moeten worden van een heel andere, meer verbindende, manier van aan politiek doen, als alternatief voor de toenemende polarisering. Een eigentijdse overheid die meedenkt met de burgers en een goede dienstverlening garandeert voor iedereen is het sluitstuk van onze visie op de stad van de toekomst.