Marleen Demuynck

Gemeenteraadslid | Lid raad van bestuur Centrummanagement |  afgevaardigde in Gecoro | 41ste plaats

Sinds 2000 ben ik gemeenteraadslid in Leuven en momenteel actief in de commissies openbare werken, veiligheid en sociale zaken. Bijkomend ben ik waarnemer in de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). Verder ben ik bestuurslid van de vzw Centrummanagement die de lokale handel zo veel mogelijk probeert te ondersteunen.
Ik ben al wat ouder en stelde vast dat mijn stad waar kinderen nog op straat speelden, waar een begrafenisstoet nog te voet ging, evolueerde naar een stad die verloederde door een kortzichtig stadsbestuur dat de inrichting van de publieke ruimte steeds meer liet bepalen door het groeiend autogebruik en wonen overliet aan speculatie. Wonen werd overgelaten aan speculatie, erfgoedpanden en groene plekken verdwenen ten gunste van kale en lelijke hoogbouw. Wijken werden platgegooid voor parkings, de voetganger werd verdrongen naar smalle, slecht onderhouden stoepen, de spelende kinderen verdwenen. Gezinnen verlieten de stad.

Het tij keerde intussen, te langzaam. Als gemeenteraadslid en bewoner hecht ik veel belang aan de levenskwaliteit van de stadsbewoner die in grote mate mee bepaald wordt door de wijze waarop de publieke ruimte is ingericht, ook als sociale ruimte. Vandaar mijn inzet voor de gebruiksvriendelijkheid van het openbaar domein dat maximaal toegankelijk zou moeten zijn voor kinderen en mensen met een beperking. Verdichting is vandaag levensnoodzakelijk en is perfect mogelijk met inspraak van de bewoner en met respect voor erfgoed en natuur.

Wonen moet ook goedkoper worden om de sociale verdringing een halt toe te roepen en dat kan via alternatieve en creatievere woonvormen en het aanwenden van andere formules van grondbeheer. Bestrijding van de armoede dient een permanente bekommernis te zijn van het bestuur. Dit kan onder meer door extra in te zetten op de zorg voor ouderen. Woonzorgzones, Abbeyfieldhuizen en gericht inzetten op vervoersarmoede zijn hierin belangrijke instrumenten en tevens een remedie tegen vereenzaming.
Ecologisch is ook dichterbij, vandaar blijf ik pleiten voor buurtgerichte handel, geen open deuren in de winter, kleinschalige toelevering, streekproducten.

marleen.demuynck@groen.be