Magda Aelvoet

Gemeenteraadslid

 • Lid in ocmw-raad
 • Lid in gemeenteraad
 • Plaatsvervangend lid in commissie wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid
 • Effectief lid in commissie financiën, ruimtelijk beleid, bouwen en onroerend erfgoed
 • Effectief lid in commissie veiligheid, communicatie en algemene coördinatie
 • Effectief lid in commissie cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren
 • Plaatsvervangend lid in bijzondere evaluatiecommissie
 • Effectief lid in algemene verenigde commissies
 • Effectief lid in commissie zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen
 • Plaatsvervangend lid in commissie personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
 • Plaatsvervangend lid in commissie mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
 • Plaatsvervangend lid in commissie sport, middenstand en werk

magda.aelvoet@leuven.be | 0475 66 03 30