Louis Debruyne

OCMW-raadslid | Lid van het partijbestuur | 18de plaats

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg het OCMW, wil mensen kansen geven op een menswaardig bestaan. “Mensen steunen in hun eigen kracht”, zo zou je de opdracht kunnen omschrijven. Het OCMW-Leuven doet dit door het geven van financiële steun (leefloon), door mensen te begeleiden naar werk, door mensen van schulden af te helpen.
Sinds 1 januari 2017 zijn de thuiszorgdienst, de vier woonzorgcentra met assistentiewoningen, en drie lokale dienstencentra (binnenkort vier) ondergebracht in de publieke vereniging Zorg Leuven. Ook de kinderopvang van de stad werd hierin ondergebracht.

Na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen kwam Groen mee in de meerderheid in de OCMW-raad. Voor buitenstaanders lijkt dit inderdaad een moeilijke spagaat: oppositie in de gemeenteraad en voluit in de meerderheid in de OCMW-raad. Maar wie van nabij toekijkt, moet wel vaststellen dat dit niet onlogisch is. Het OCMW heeft een duidelijke missie: iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. De drie meerderheidspartijen in het OCMW (sp.a, CD&V en Groen) hebben daar een gelijkaardige visie over die uitgaat van de eigen kracht van wie in armoede leeft. En het is deze eigen kracht die we met het OCMW willen ondersteunen via activering, via schuldhulpverlening, via financiële steun.

Binnen het OCMW ben ik ook nog lid van het Vast Bureau (dit orgaan regelt de dagelijkse werking van het OCMW) en van de Bijzondere Comités Sociale Dienst en Sociaal Beleid. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst vergadert elke week en neemt de beslissingen over het leefloon. Op dit comité kunnen cliënten hun stem laten horen alvorens een beslissing over het leefloon wordt genomen.

Verder ben ik vanuit het OCMW lid van de algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur van Zorg Leuven.


Pleinstraat 49 in 3001 Heverlee, 0496 25 02 12 of louis.debruyne@groen.be