Leuven Klimaatneutraal van start: daden graag nu, en zeker geen promotie van kernenergie

09 November 2013

Vandaag werd Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN 2030) gelanceerd met een groot startevenement. Groen is blij dat de campagne kan starten met een breed platform, maar maakt zich tegelijk zorgen. Het komt in de eerste plaats aan de overheid toe om nu duidelijke keuzes te maken. Van de partners van LKN mag men verwachten dat ze ook echt nieuwe initiatieven nemen. En voor de promotie van kernenergie is er echt geen plaats in LKN 2030? De campagne om Leuven klimaatneutraal te maken tegen 2030 ging vandaag officieel van start met een groot evenement. Groen is blij dat heel wat burgers, organisaties en bedrijven mee hun schouders willen zetten onder deze campagne. Nu de organisatiestructuur voor LKN 2030 stilaan op punt staat, is de voorbereidende fase achter de rug. Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "We zijn verheugd over het succes van de voorbereiding van LKN 2030 tot nu toe. Maar we willen nu ook daden zien, zeker van het stadsbestuur. Het hebben van een brede structuur mag immers geen excuus zijn voor het stadsbestuur om zelf niets te doen. In de beleidsverklaring van het stadsbestuur stonden bitter weinig concrete verbintenissen. Wat er wel duidelijk in stond, is dat men koste wat het kost wil doorgaan met de bouw van de Bruulparking. En dat staat zonder meer haaks op het streven naar klimaatneutraliteit, wat ook duidelijk blijkt uit het wetenschappelijk rapport voor LKN 2030. Een beslissend moment zal de bespreking worden van de meerjarenbegroting, tijdens de gemeenteraad van december. Dan zullen weten wat het stadsbestuur echt van plan is."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Het is op zich natuurlijk goed dat veel partners willen aansluiten bij LKN 2030, maar dat simpele feit volstaat niet. Wie meedoet, zou zich ook echt moeten engageren om sterke en nieuwe initiatieven te nemen. Op basis van wat we nu weten, is dat voor een aantal partners niet het geval. Zeggen dat men "duurzame mobiliteit gaat aanmoedigen" (KBC) is wel erg vaag. En de "aansluiting van decentrale productie op het net" (Eandis) is zeker nuttig, maar het valt te hopen dat men dat sowieso al deed, los van LKN 2030. We vragen dus dat de raad van bestuur van LKN 2030 van de partners eist dat er sterke, controleerbare en vooral nieuwe verbintenissen komen van de partners, geen herverpakking van regulier beleid met een groene saus. En wat we al helemaal niet willen, is dat er binnen LKN 2030 plaats wordt gemaakt voor bedrijven die actief nucleaire energie willen promoten, zoals het bedrijf MMR, een van de stichtende leden van LKN 2030. Ook daarover is het wetenschappelijk rapport voor LKN 2030 erg duidelijk. We vragen hierover duidelijkheid van de raad van bestuur. Het project om Leuven klimaatneutraal te maken mag op geen enkele manier een promotie van kernenergie worden."

Tie Roefs (provincieraadslid en lid raad van bestuur Dijledal): "Uit het wetenschappelijk rapport blijkt dat 60% van de CO2-uitstoot in Leuven wordt veroorzaakt door gebouwen. Wij willen dan ook dat de sociale huisvestingsmaatschappijen voluit kiezen voor een klimaatneutraal engagement. In de raad van bestuur van Dijledal hebben we voorgesteld dat de maatschappij ook mee zou participeren in de structuur van LKN 2030. Voor een lidmaatschap in de algemene vergadering was het blijkbaar al te laat. Dat is zonder meer een gemiste kans. Naast de stad zelf zijn ook AGSL en het OCMW ondertussen vertegenwoordigd in LKN 2030. Wij vragen dat Dijledal er alles aan doet om een structurele participatie te verzekeren en ook voluit werk maakt van klimaatneutrale sociale huisvesting."

Fatiha Dahmani, David Dessers en Tie Roefs