Laat het nieuwe zorgbedrijf een hefboom worden voor een sterker sociaal beleid

30 Mei 2016

Op maandag 30 mei staat de oprichting van het zorgbedrijf op de agenda van de gemeenteraad. Groen, dat deel uitmaakt van de meerderheid in het OCMW, steunt dit project. Het kan volgens ons een belangrijk instrument worden om de sociale rechten van de Leuvenaars nog beter te garanderen. Het parcours dat het dossier van het Leuvense zorgbedrijf tot nu toe aflegde, was enigszins hobbelig. Na een eerdere schorsing door de Vlaamse overheid zijn de knelpunten nu weggewerkt en moet het in principe mogelijk zijn tegen begin volgend jaar effectief van start te gaan met het zorgbedrijf. Louis Debruyne (OCMW-raadslid): "Waarom kiest de sociale coalitie in het OCMW voor het model van een zorgbedrijf? We willen in onze dienstverlening die Leuvenaars centraal blijven stellen die het moeilijk hebben om rond te komen en die niet terecht kunnen in de privé-initiatieven in de woonzorgcentra die steeds meer opduiken. Wij willen een publieke zorgverlening die voor alle burgers van Leuven toegankelijk is en die niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het winstmotief.  Onlangs werd er bv. in deze stad een nieuw privéwoonzorgcentrum geopend. Zelfs eenvoudige beslissingen hiervoor worden in Parijs worden genomen, en de dagprijs ligt tussen de € 80 en € 120. Omgerekend komt dat neer op dit tussen de € 2.400 en € 3.600 per maand. Dat is alleszins niet het model waar Groen voor kiest. Met een modern zorgbedrijf kunnen we beter weerwerk bieden tegen de commerciële privé-initiatieven en dus betaalbare zorg aanbieden aan een prijs die een heel stuk lager ligt (tussen de € 49 en € 53). "

Er zijn nog meer goede redenen voor de oprichting van het zorgbedrijf. Zo was er nood aan meer transparantie in de inkomsten en uitgaven van het OCMW, zodat duidelijk zichtbaar is hoeveel Leuvense middelen naar de zorgtaken gaan? Het financieel plan zorgt voor meer transparantie en dat is een goede zaak. Het probleem met de BTW (of de activiteiten al dan niet BTW-plichtig zijn) is opgelost. Een zorgbedrijf zal kunnen profiteren van een soepeler administratief kader dan de huidige werking via het OCMW. Door de verandering zal er een andere cultuur ontstaan, die niet meer vertrekt van een administratieve logica maar volledig cliëntgericht is. Een modern aantrekkelijk personeelsbeleid moet de kwaliteit van de zorg garanderen en versterken. Belangrijk om te weten is dat de huidige rechten van het personeel gewaarborgd blijven. De vakbonden zijn steeds betrokken geweest en hebben hun akkoord gegeven.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid: "Het zorgbedrijf kan de nieuwe zorguitdagingen op een creatieve en innovatieve manier aanpakken: de toenemende vergrijzing, de vermaatschappelijking van de zorg, de digitalisering, de superdiversiteit, het milieuprobleem en nog zo veel meer. Groen is ervan overtuigd dat een zorgbedrijf hiervoor beter gewapend is dan het huidig model. Nieuwe formules zoals Abbeyfield (samenwonen voor ouderen), kangoeroewonen en een meer diepgaande wijkwerking zullen ondersteund kunnen worden vanuit het zorgbedrijf. Door dit alles zou de goede zorgverlening die het OCMW nu al levert, nog beter moeten worden. We hebben wel één vraag. We zijn geen voorstander van de term 'zorgbedrijf'. Die term heeft voor ons al te zeer een mercantiele connotatie. Voor ons moet de zorg niet om het bedrijf maar om de mensen gaan en daarom willen we een andere term."

Fatiha Dahmani en Louis Debruyne


Foto: By AveryHealthcare - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44265539