Kris Fierens

Secretaris Groen Leuven | Lid raad van bestuur Leuvenement | Lid van algemene vergadering Brabanthal | Lid van het partijbestuur | Campagnecoördinatie | 13de plaats lijst

Heel mijn leven, tot op vandaag, ben ik erg verbonden met projecten, programma’s en opdrachten in het Zuiden. Solidariteit en samenwerking met de strijdende en vaak vergeten gemeenschappen en volkeren is een rode draad door mijn leven en mijn beroepsloopbaan. Samen Ondernemen (in alle facetten) hoort daarbij. Dat bracht me in ‘90 bij Groen, toen Agalev. Ecologie en rechtvaardigheid gaan immers hand in hand. Sinds enkele jaren was er wat meer ruimte om me effectief in te zetten voor Groen en de stad Leuven. Ik woon met Frieda Jans in Kessel-Lo waar ook onze drie kinderen opgroeiden, echte Leuvenaars dus. Intussen hebben we 4 kleinkinderen.

Ik ben lid van de Raad van Bestuur van de vzw Leuvenement Het is de evenementenvzw van de stad Leuven die alle zomerse festivals en culturele activiteiten voor een groot publiek samenbrengt onder de noemer “Het Groot verlof”. Sinds enkele jaren worden ook nieuwe winterse activiteiten samengebracht onder “Wintertijd”. Met ons mandaat wil we accenten blijven leggen op milieu en het betrekken van de Leuvense organisaties en groepen. We willen ook zien dat alles binnen veilige paden gehouden wordt en dat alle Leuvense inwoners, samen met de toeristen en de inwonende buitenlanders elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van een mooi aanbod.

Ik ben ook lid van de raad van bestuur van de Brabanthal vzw. De Brabanthal is een evenementenhal en seminariecentum in Leuven en werd gebouwd op initiatief van de stad. De stad heeft een concessieovereenkomst met een uitbater, Brabanthal NV, die alle activiteiten organiseert. Met ons mandaat willen we ervoor zorgen dat de Brabanthal aangepast blijft aan de noden van de regio in combinatie met milieubewuste investeringen en onderhoud in het patrimonium.

Als secretaris ben ik van nabij betrokken bij het bestuur van de partij in Leuven. Ik zet me in als medecoördinator voor de verkiezingscampagne. Ik engageer me voor GroenPlus (55-plussers van Groen) en ben vertegenwoordiger voor de The European Network of Green Seniors (ENGS).


jankris.fierens@gmail.com

 

(foto: Sien Verstraeten)