Jan Mertens

Voorzitter Groen Leuven | Lid van het partijbestuur | Lid raad van bestuur AGSL | 46ste plaats

Ik ben lid van de raad van bestuur van AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stad Leuven) sinds de oprichting ervan. Via zo’n autonoom gemeentebedrijf (AGB) worden stedelijke taken uitgevoerd via een verzelfstandigde structuur. Dat heeft enkele voordelen. Zo kan er soms efficiënter en sneller gewerkt worden, en dat in een interessanter fiscaal regime. Tegelijk kunnen er nog steeds kritische kanttekeningen gezet worden bij het gebruik van zo’n AGB. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat AGSL een van de betere AGB’s is. Er wordt hard gewerkt door een gemotiveerd en deskundig team. Binnen mijn mandaat probeer ik me niet te beperken tot een rol van ‘beheerder’ van een bedrijf, maar wil ik er integendeel ook een meer politieke invulling aan geven. Dat doe ik onder meer door zelf punten te agenderen. Ik doe mijn best om regelmatig fundamentele bedenkingen te formuleren bij het instrument en bij de invulling van bepaalde beleidskeuzes. Speciale aandachtspunten zijn onder meer de vraag om de aandacht voor ecologische duurzaamheid en klimaatneutraliteit systematisch te verankeren in alle aspecten van het beleid. Daarnaast ben ik regelmatig tussengekomen in principiële discussies over een vernieuwend stedelijk woonbeleid (onder meer aandacht voor nieuwe woonvormen, grotere aandacht voor huurwoningen, zoeken naar nieuwe instrumenten en een actieve rol van AGSL op de woningmarkt). Ik denk dat we kunnen zeggen dat we met Groen in de loop der jaren in het AGSL wel degelijk mee hebben kunnen wegen op het gevoerde beleid. Het voorbije jaar zijn er nieuwe initiatieven van AGSL zoals een ambitieus cohousingproject die duidelijk een groene stempel dragen. Vanuit Groen konden we ook het klimaatplan van AGSL op een aantal punten duidelijk verbeteren. Regelmatig hebben we ook discussies over een fundamenteel ander woonbeleid, en daarbij komen de vernieuwende ideeën ook van Groen, zoals het pleidooi om publieke grond niet langer te privatiseren voor bouwprojecten.

Als voorzitter van Groen Leuven ben ik heel nauw betrokken bij alle aspecten van de werking van onze groep. Ik vind het vooral een grote eer dat ik een ondersteunende en coachende rol mag vervullen in die geweldige groep van mensen die van Leuven een duurzame en rechtvaardige ecostad willen maken.

Beroepshalve werk ik voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Daarnaast ben ik nog actief bij de Denktank Oikos.

Jan.mertens@groen.be | http://janmertens.blogspot.be | www.facebook.com/jan.mertens1