Housing first, eerst focussen op huisvesting en pas dan op de andere problemen, ook in Leuven?

07 Juni 2016

Groen vraagt dat Leuven de volgende jaren ook kiest voor Housing First, een aanpak waarbij de klassieke hulpverleningslogica wordt omgekeerd en daklozen onmiddellijk een woning krijgen. Uit de eerste resultaten in andere steden blijkt dat deze manier van werken succesvol is. Het federale proefproject Housing First loopt ondertussen al enkele jaren (in Antwerpen, Gent, Hasselt, Brussel, Molenbeek, Luik, Charleroi en Namen). Tegen de zomer 2016 loopt de proefperiode af. Er komt een conferentie op 9 juni en er komt ook een handboek voor de lokale besturen. Eva Platteau (gemeenteraadslid): "Wat is Housing First? Het is een vorm van sociale innovatie waarbij mensen die langere tijd dakloos zijn en kampen met een verslaving- en/of psychiatrische problematiek meteen een woning toegewezen krijgen (in huur), en niet eerst verschillende stappen moeten doorlopen in het reguliere hulpverleningsaanbod. Het uitgangspunt is dat wonen een recht is. Mensen die het moeilijk hebben en dakloos werden, kunnen door snel een eigen plek te hebben weer tot rust komen, en zo meer greep krijgen op hun leven. Met het experiment wil men onderzoeken of deze werkwijze tot betere resultaten leidt dan de meer klassieke."

Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid): "De eerste resultaten zijn behoorlijk positief. Sinds 2014 kregen 65 daklozen in Vlaanderen een woning (stand van zaken in februari). En na één jaar wonen ze allemaal nog in die woning. Dat resultaat is nog beter dan waar men op hoopte (voor heel België blijkt dat 93% van de huurders na een jaar nog gehuisvest is). Alleszins voor die mensen bleek deze manier van werken succesvoller dan de bestaande aanpak via nachtopvang en tijdelijke opvangstructuren. Eerst onvoorwaardelijk een woonplek aanbieden en dan apart daarvan verdere begeleiding opstarten van hun psychosociale en/of verslavingsproblemen is een goede aanpak. Uit de voorlopige resultaten blijkt ook dat de Housing First-bewoners sneller werk vinden, een betere gezondheid hebben, meer zelfredzaam zijn en ook een grotere levenskwaliteit ervaren. De verschillende steden die deelnemen aan het proefproject rapporteren een positieve impact. Wij stellen dan ook voor dat Leuven de stap zet om eveneens te kiezen voor Housing First. De evaluatie van het proefproject die de volgende maanden zal worden afgewerkt is een goede aanleiding hiervoor."

Eva Platteau en Heidi Vanheusden

Achtergrond