Hilde Van Wichelen

Gemeenteraadslid | 43ste plaats

Met raad en daad zet ik mij in voor de vragen en noden van de mensen uit de deelgemeente Wijgmaal. Daarnaast volg ik op wat er in Leuven gebeurt rond onderwijs, sociale zaken, cultuur en gelijke kansen. Samen met collega Lies werkten we aan een breed gedragen cultuurvisie voor Leuven. Een veilige schoolomgeving, groene speelplaatsen, mantelzorg, eerlijke spreiding van de vliegroutes, dementievriendelijke wandellussen, de buurtkar, brandveiligheid, vrouwennamen in het straatbeeld … zijn enkele van de thema’s waarrond ik voorstellen lanceerde in de gemeenteraad.

Meerstraat 9, 3018 Wijgmaal | 0494/31.78.81 | www.hildevanwichelen.be | hilde.vanwichelen@telenet.be