21 jun 2018

De toekomst is nu. Het groene kiesprogramma is klaar

Het kiesprogramma waarmee Groen Leuven naar de verkiezingen van 14 oktober gaat is klaar. We moeten de uitdagingen van vandaag en morgen niet beantwoorden met de oplossingen van gisteren. Leuven kan de duurzame, rechtvaardige en participatieve stad worden die het verdient te zijn. Met Groen mee in het bestuur kunnen we de keuzes maken die Leuven op het goede spoor zetten.

We hebben er de voorbije maanden met veel mensen hard aan gewerkt, en nu is ons programma voor de verkiezingen klaar. Het ligt er in een uitgebreide versie en in een korte synthese. Het uitgebreide programma bevat honderden voorstellen en daarnaast ook tien pilootprojecten die symbool staan voor de visie die we hebben voor deze stad.

Er komt een nieuw politiek tijdperk in Leuven. Dat er een andere burgemeester zal komen, weten we al. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk: welke richting willen we uit met deze stad? Kiezen we voluit voor een ambitieus klimaatbeleid en een circulaire stad? Kiezen we voor nieuwe oplossingen om de wooncrisis aan te pakken? Gaan we eindelijk naar een nieuwe beleidscultuur? De antwoorden op die vragen zullen bepalen of Leuven de stad wordt waar een hoopvolle toekomst vorm begint te krijgen of blijft steken in de oplossingen van de 20ste eeuw. De uitdagingen zijn groot en spannend. We zijn ervan overtuigd dat we met Groen de visie en de voorstellen hebben die de stad van morgen nu al dichterbij brengt. En dat is voor ons de inzet van deze verkiezingen.

De voorbije jaren werd door het huidig stadsbestuur in een aantal opzichten een begin gemaakt met de veranderingen die wij voorstaan. En dat is op zich een goede zaak, die bewijst dat de positieve groene ideeën school beginnen te maken. Heel veel Leuvense burgers zijn al lang klaar voor het groene stadsproject, maar voelden zich de voorbije jaren vaak teleurgesteld door de houding van het stadsbestuur of door keuzes of een bestuursstijl die niet meer aangepast waren aan wat er vandaag nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat we in veel opzichten andere keuzes moeten maken die verder gaan dan wat tot nu toe is begonnen. En daarvoor heb je na de verkiezingen een sterk Groen nodig, zodat we ook mee kunnen gaan besturen.

Enkele voorbeelden van de richting die we uit willen gaan:

  • Meer resultaat in het klimaatbeleid | Er is een begin gemaakt met een klimaatbeleid, maar de resultaten zijn niet sterk genoeg om de beoogde doelstellingen te bereiken. We hebben nood aan heldere klimaatdoelen die ambitieus genoeg zijn om Leuven echt klimaatneutraal te maken. Dat wil onder meer zeggen dat we energetische renovatie van woningen moeten versnellen, met daarbij ook oog voor mensen met een laag inkomen. Het betekent ook dat we ons in de niet zo verre toekomst op een duurzame wijze gaan verwarmen, zonder fossiele brandstoffen. Het veronderstelt ook dat we fors blijven inzetten op een verdere vergroening van de stad (voor meer zuivere lucht, voor koelte en voor lokaal voedsel).
  • Naar een circulaire stad | De economie van de toekomst zal circulair zijn. Het kan niet langer dat we zoveel kostbare materialen verloren laten gaan. Zo zouden we onze gebouwen zo moeten ontwerpen dat we alle materialen er weer uit kunnen halen en opnieuw gebruiken. Inzetten op een circulaire economie biedt enorm veel kansen aan een stad als Leuven. Wij willen dat er de volgende jaren een circulair gebouw komt als pilootproject voor hoe we in de toekomst gaan bouwen.
  • Duurzame mobiliteit overal | Met de invoering van het circulatieplan in de binnenstad is een belangrijke eerste stap gezet. Het komt er nu op aan verder te werken op deze weg. Stap voor stap kiezen voor de meest duurzame verplaatsingswijzen, en dat ook in de verschillende deelgemeenten. Minder individuele autoverplaatsingen, meer steun voor de duurzame alternatieven. Zo zorgen we voor gezonde lucht.
  • Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen | Er zijn geen magische wonderoplossingen die de wooncrisis die aan de gang is ineens oplossen. Wij willen wel het woonbeleid op een ander spoor zetten, door een sterkere rol van lokale overheid op de woningmarkt. Naast meer sociale woningen, betere afspraken met projectontwikkelaars willen we dat we als stad zelf meer huurwoningen voorzien of controleren, dat we werk maken van nieuwe woonvormen als cohousing en CLT en willen we dat publieke bouwgronden niet langer geprivatiseerd worden.
  • Ongelijkheid tegengaan en verbindend samenleven | Leuven is als geheel een relatief rijke stad, die daardoor ook erg duur is. Met het OCMW en Zorg Leuven zijn grote inspanningen gedaan om de sociale rechten van burgers te garanderen en op te vangen wat op Vlaams en federaal niveau is afgebouwd. De uitdaging blijft echter groot, te veel mensen zijn het slachtoffer van toenemende ongelijkheid. Groen wil verdere stappen zetten, onder meer via het principe van Housing First en maatregelen voor de kamermarkt.
  • Een moderne participatieve democratie | De voorbije jaren zijn te veel kansen gemist om te komen tot een meer participatieve manier van beleid voeren. Een eigentijds lokaal bestuur beschouwt burgers als partners en maakt van participatie de regel, niet de uitzondering. We willen dat regelen via een participatiecharter dat die nieuwe praktijk in het beleid moet verankeren. We denken verder onder meer ook aan een burgerbegroting.

Jan Mertens (voorzitter): “Een stad is geen eiland in de wereld. Sommige politici willen de mensen doen geloven dat je van een stad of een land een gesloten plek kunt maken, afgeschermd van de rest van de wereld. Als ecologisten zijn we overtuigd dat dat niet zo is. De grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de superdiversiteit of de ongelijkheid laten zich lokaal voelen. Er is maar één aarde, en we zijn met elkaar verbonden. We hebben geen tientallen jaren meer om onze manier van leven meer in overeenstemming te brengen met wat de planeet aankan, en zo te garanderen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog waardig kunnen leven. Het goede nieuws is dat de stad ook het antwoord kan zijn op al die vragen. We weten voldoende wat we moeten doen. Er is meer dan genoeg kennis om te handelen, en heel wat burgers, organisaties en ondernemingen zijn er ook klaar voor. Hier kunnen we nu de keuzes maken voor de stad van morgen. En wij zijn ervan overtuigd dat de visie van Groen de richting is die we samen met anderen uit zouden moeten gaan. De toekomst is nu.”

 

Jan Mertens