Groen!Leuven tegen verhoging huisvuilbelasting

18 Juni 2007

Groen!Leuven verzet zich tegen de verhoging van de huisvuilbelasting van de stad Leuven. Groen! vindt het onfatsoenlijk dat na de waterprijs nu ook de huisvuilbelasting fors wordt opgekrikt. Een grote bruine huisvuilzak wordt maar liefst een halve euro per zak duurder (van 1,49 naar 2 euro) met als enige sociale correctie de 20 gratis zakken voor de WIGW's. Groen! heeft in commissie hiertegen al verzet aangetekend. Er zijn belangrijke groepen die niet genieten van een sociale correctie. Zo worden alleenstaande ouders met een laag inkomen en kinderen ten laste door die maatregel zwaar getroffenen. De mutualiteiten erkennen die realiteit en geven die groep via het Omnio-systeem een extra tegemoetkoming. Het stadsbestuur voorziet niets voor deze groep. Ook patiënten in de thuiszorg met een laag inkomen die aan incontinentie lijden en die het afval dat daarmee verbonden is niet kunnen vermijden, zullen het serieus voelen in hun portemonnee. Groen! Leuven vindt dit totaal onverantwoord. De voorgestelde maatregel betekent een stijging die kan oplopen tot 25%. Groen! vindt dit overdreven. Het is weer het oude liedje. Vlak voor de verkiezingen laat de stad de opcentiemen dalen en de andere retributies blijven wat ze zijn. Maar in het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode staat het bestuur klaar met een flink pakket van nieuwe belastingen. Dit is zowel slecht als onsociaal bestuur. Fatiha Dahmani en Magda Aelvoet, gemeenteraadsleden