Groen Leuven tevreden over de vernietiging door de rechtbank van de vliegroute Leuven Rechtdoor

22 Mei 2015

De rechtbank van Eerste Aanleg heeft de omstreden vliegroute Leuven Rechtdoor vernietigd. Vier gemeentebesturen uit de regio ten oosten van Leuven legden een juridische klacht neer tegen de invoering van deze route en als eerste krijgt het gemeentebestuur van Rotselaar gelijk van de rechter. Groen Leuven is tevreden met deze beslissing. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): " We hebben van bij het begin van de invoering van deze route in maart 2014 de klachten die er kwamen van de inwoners over de extra lawaaihinder door deze route ernstig genomen. We vinden het onaanvaardbaar dat deze route werd ingevoerd onder politieke druk en zonder informatie en consultatie van de betrokken gemeentebesturen en inwoners. We vinden het dan ook goed dat de inwoners dit niet hebben laten gebeuren en hun stem hebben laten horen via een actiegroep, een massaal ondertekende petitie, een fietsactie en vele klachten bij de ombudsdienst van de luchthaven. Ook de betrokken gemeentebesturen hebben hun stem laten horen via een motie aan de federale overheid en via een klacht. Het doet ons dan ook plezier dat deze initiatieven niet in dovemansoren zijn gevallen en dat de rechter deze klachten volgt." Daarnaast is voor Groen de levenskwaliteit van de inwoners en de impact op het milieu erg belangrijk.

Hilde Van Wichelen: "Wij zijn niet tegen de luchthaven, maar vinden wel dat er een evenwicht moet worden gezocht tussen de impact op levenskwaliteit en milieu aan de ene kant en de economische activiteiten van de luchthaven aan de andere kant. Ook de rapporten die er ondertussen zijn verschenen over de geluidsmetingen en over de klachten bij de ombudsdienst in 2014 geven de stijging van de hinder objectief weer. We roepen de bevoegde minister Galant op om ? in overleg met de betrokken regio's ? een degelijk en transparant spreidingsplan uit te werken waarin de lasten van de lawaaihinder eerlijk worden gespreid over de verschillende regio's rond de luchthaven."


ilde Van Wichelen, gemeenteraadslid