Duurzame mobiliteit in alle deelgemeenten

Vind jij ook dat Leuven een duurzaam mobiliteitsbeleid nodig heeft in alle deelgemeenten, niet alleen in de binnenstad? Steun dan onze petitie.

Met de invoering van het circulatieplan heeft het stadsbestuur een belangrijke stap gezet. Het huidige circulatieplan mag echter geen eindpunt zijn. De volgende jaren moeten we de volgende stappen zetten om een duurzame mobiliteit mogelijk te maken, niet alleen in de binnenstad, maar in alle deelgemeenten. De verdere uitwerking van de plannen dient te gebeuren in een structureel participatieproces met bewoners en handelaars. Waar er al een uitgewerkt voorstel is, na een participatieproces, zoals in Kessel-Lo, is het aangewezen dat meteen wordt verder gewerkt op basis van dat voorstel (het plan Vectris), als vertrekpunt om snel na de verkiezingen te komen tot een coherente aanpak van de mobiliteitsuitdagingen.

We begrijpen die politici niet die zeggen dat er alleen voor de binnenstad een circulatieplan mag zijn. Ook in de andere deelgemeenten moet het mogelijk zijn te komen tot een coherente aanpak die ervoor zorgt dat je je overal op een veilige en milieuvriendelijke manier kunt verplaatsen. Zo blijven onze wijken en buurten leefbaar voor groot en klein.

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.
Thema's
Gezonder