Een stad voor iedereen

Actueel

In het Nederlandse Haarlem werd onlangs de Bibliotheek op het station geopend, een speciale afdeling van de lokale bib, gericht op stationsgebruikers. (Zie de site http://www.bibliotheekophetstation.nl/index.php .)

De stationsbib steunt op een heel origineel concept. Veel treingebruikers zijn ook stevige boekenlezers. Er is niet altijd tijd genoeg om nog langs de bibliotheek te...

Onlangs organiseerden we een zeer boeiende en aangrijpende avond waar Sabine Cocquyt en Dries De Smedt kwamen spreken over verkeersongevallen, en wat ze aanrichten. Voor wie er niet bij kon zijn, we hebben een filmpje gemaakt met enkele fragmenten van die avond.

Nu zondag 1 mei 2011 is het de jaarlijkse Erfgoeddag. Dit jaar staat die in teken van de Armoede onder de noemer Armoe troef. Hoewel België, Vlaanderen en Leuven een zeer hoog welvaartspeil kennen, slagen we er niet in om de armoede uit onze stad, gewest en land te bannen. Het is dus een zeer actueel thema en het is bijzonder interessant om te zien hoe onze samenleving doorheen de...

Pagina's