Een stad voor iedereen

Actueel

Met de bespreking van het meerjarenplan en de jaarrekening op de gemeenteraad, maakt Groen de balans op in dit laatste jaar van de legislatuur. We stellen vast dat de stad er opnieuw niet in is geslaagd om de beloofde investeringen voor het voorbije jaar uit te voeren, maar zien daarnaast ook dat de besparingen die er ogenschijnlijk zijn, omgezet worden in activiteiten die het huidige...

Groen ziet dat vele Leuvenaars willen sporten, maar het aanbod aan sportinfrastructuur kan die vraag niet altijd volgen. Dat is mee te wijten aan een gebrekkig kader voor het uitbouwen van nieuwe sportinfrastructuur.

Uit de cijfers van de recente Stadsmonitor blijkt dat Leuven kansen en uitdagingen heeft als het een echte sportstad wil worden. Het aantal sportclubs is 3,2...

Groen stelt voor dat burgers voortaan zelf suggesties kunnen doen om gebouwen, landschappen en archeologische sites toe te voegen aan de erfgoedlijst.

Door de erkenning als "onroerenderfgoedgemeente" is Leuven zelf verantwoordelijk voor de bescherming van lokaal erfgoed. Alles staat of valt natuurlijk bij de kwaliteit van de inventarissen. De oudste van die inventarissen...

Pagina's