Duurzaamheid en klimaat

Actueel

Bedrijventerreinen kunnen een hefboom worden van een economie die kringlopen sluit in plaats van hulpbronnen verspilt. Groen wil dat Leuven een circulaire bedrijfsparkmanager aanstelt die dat gaat onderzoeken en organiseren.

Bedrijventerreinen zijn niet altijd het toonbeeld van duurzaamheid. De bedrijven werken er vaak (letterlijk en figuurlijk) naast elkaar in gebouwen die...

De recent gepubliceerde kaarten over de luchtkwaliteit geven aan dat er in Leuven een belangrijk probleem is met luchtvervuiling. Het is tijd voor een ambitieuzer beleid.

De Vlaamse overheid publiceerde vorige week nieuwe kaarten waarop de vervuiling door stikstofdioxide (NO2) in beeld gebracht wordt. Verder zijn er ook gelijkaardige kaarten beschikbaar over fijn stof (PM...

Bij de (her)aanleg van straten of pleinen kiest men vaak voor nieuwe materialen, terwijl je ook bestaande materialen kunt hergebruiken. Dat principe wil Groen inschrijven in de aanbesteding.

Een circulaire stad is een stad die kostbare grondstoffen in de stad houdt en materialen hergebruikt. Circulair betekent dat je de kringlopen sluit, in plaats van het lineaire systeem...

Pagina's