Duurzaamheid en klimaat

Actueel

Groen ijvert reeds enkele jaren voor een veilige fietsverbinding vanuit het dorp van Wijgmaal met Wilsele-Putkapel. Dit kan gerealiseerd worden door een aansluiting te maken achter de voetbalterreinen met het bestaande fietspad aan de Vandernootstraat. Het stukje veld dat nodig is om die verbinding te realiseren staat op dit moment te koop. Daarom vraagt Groen snelle actie  van het...

Her en der groeien exotische planten en dieren. Sommige daarvan (de zogenaamde invasieve exoten) verdrijven inheemse soorten en brengen schade toe aan allerlei infrastructuur. Groen vraagt een gerichte aanpak.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Natuurbeschermers melden woekersoorten op de website waarnemingen.be. Maar het is de vraag of er iets gedaan wordt met die...

De pas gepubliceerde Stadsmonitor 2017 geeft een interessant beeld van Leuven. In veel opzichten doen we het heel goed, en daar mogen we blij mee zijn. Tegelijk maakt de Stadsmonitor duidelijk waar de grote uitdagingen liggen voor de nabije toekomst. Met name op het vlak van wonen, mobiliteit, energetische renovatie en duurzaam bouwen en ook participatie liggen er grote uitdagingen waar...

Pagina's