Anne Dedry

Kamerlid | Lid van het partijbestuur | 17de plaats

Ik heb drie kinderen en ben jonge grootmoeder van 2 prachtige kleinkinderen. Ik ben in Leuven en omstreken vooral bekend als oprichtster van De Bakermat, het Expertisecentrum Kraamzorg.

Ik was in 2014 lijsttrekker op de federale lijst en ben dus nu aan een nieuwe loopbaan begonnen in het parlement. Ik neem mijn jarenlange ervaring in de zorgsector mee en ze rendeert! Kraamzorg, ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg, eerstelijnszorg, …. het is al allemaal aan bod gekomen in de Commissie Volksgezondheid.

Ook de politieke ervaring die ik opdeed als adjunct-kabinetschef op het kabinet van Magda Aelvoet komt van pas in mijn parlementair werk.

Het zal jullie niet dan ook niet verbazen dat ik mij de voorbije jaren gefocust heb op de problemen in de gezondheidszorg, zowel voor de burgers zelf (tabak en alcohol, obesitas bij jongeren, palliatieve zorg en euthanasie, sociale rechten voor mantelzorgers, de strijd tegen verspilling en overconsumptie …) als voor het zorgpersoneel (handen te kort, werkdruk, andere organisatie van de gezondheidszorg, versterking van de eerste lijn, …). Daarnaast zet ik in op de milieugerelateerde thema’s (correcte en gezonde voeding, fijn stof, propere lucht, pesticiden, hormoonverstoorders, …). Onlangs publiceerde ik ook nog het boek Zorg Zonder Naam, over mantelzorgbeleid. Het gaat in op de ervaringen van mantelzorgers en formuleert concrete aanbevelingen voor een beter beleid.

Zo draag ik mijn steentje bij aan wat Groen de twee benen van het ecologisme noemt: de milieu- én de sociale thema’s.

De ideale wereld is te hoog gegrepen, maar een meer duurzame, meer zorgzame wereld is de inzet van elke dag parlementair werk. En dat een steen verleggen in de rivier vermoeiend is, weet iedereen. Dat het ook mooier is dan vermoed- om het met Jotie ’t Hooft te parafraseren- is mijn ontdekking van de voorbije jaren.


annededry@yahoo.com